นิด้าสำรวจ ราคาทองคำลดลง พฤติกรรมคนไทยซื้อทองเก็บไว้

นิด้าสำรวจ ราคาทองคำลดลง พฤติกรรมคนไทยซื้อทองเก็บไว้

นิด้าสำรวจ ราคาทองคำลดลง พฤติกรรมคนไทยซื้อทองเก็บไว้

รูปข่าว : นิด้าสำรวจ ราคาทองคำลดลง พฤติกรรมคนไทยซื้อทองเก็บไว้

นิด้าสำรวจ ราคาทองคำลดลง พฤติกรรมคนไทยซื้อทองเก็บไว้ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “คนไทยคิดอย่างไร? กับราคาทองคำ” สำรวจผู้มี 18 ปีขึ้นไป ทั่วประเทศ ทุกภูมิภาค จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกระดับการศึกษาและอาชีพ ถึงราคาทองคำที่ปรับตัวลดลง กับพฤติกรรมการซื้อทองคำของประชาชน

 จากสำรวจ พบว่า ในรอบ 1 ปี  (ช่วงก่อนราคาทองตกต่ำ ต้นปี พ.ศ. 2555–ก่อนสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2556) ประชาชน ร้อยละ 72.88 ระบุว่า ไม่ได้ซื้อทองคำเก็บไว้ มีเพียง ร้อยละ 27.12 ที่ซื้อเก็บไว้ และสำหรับในช่วงที่ราคาทองคำตกในขณะนี้ (ช่วงหลังสงกรานต์ที่ผ่านมา) ประชาชน ร้อยละ 88 ระบุว่า ไม่ได้ซื้อทองคำเก็บไว้ มีเพียง ร้อยละ 12.00 ที่ซื้อเก็บไว้ โดยในจำนวนของผู้ที่ซื้อทองคำในช่วงนี้ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.01 มีเหตุผลที่ซื้อทองคำในช่วงนี้ เพราะ เป็นราคาถือว่าถูก เกรงว่าราคาอาจจะสูงขึ้นอีก รองลงมา ร้อยละ 44.37 ซื้อเก็บไว้สวมใส่เป็นเครื่องประดับ ร้อยละ 18.54 ต้องการซื้อเก็บไว้เก็งกำไร และร้อยละ 1.99 ซื้อเป็นของขวัญให้แก่บุตรหลานในช่วงเทศกาลสำคัญ

 
เมื่อถามผู้ที่ไม่ได้ซื้อทองคำเก็บไว้ในช่วงนี้ วามีแผนที่จะซื้อทองคำหรือไม่นั้น พบว่า ร้อยละ 52.24 ยังไม่มีแผนที่จะซื้อทองเก็บไว้ รองลงมา ร้อยละ 32.16 มีแผนที่จะซื้อ และร้อยละ 3.68 ยังไม่แน่ใจ
 
โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.28 เห็นว่า ทองคำ ยังคงเป็นทรัพย์สินที่ ควร สะสมไว้เก็งกำไร เพราะ ทองคำมีมูลคำอยู่ในตัว สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในระยะยาวราคามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขณะที่ ร้อยละ 19.04 เป็นทรัพย์สินที่ ไม่ควร สะสมไว้เก็งกำไร เพราะราคาไม่แน่นอน มีความเสี่ยง และกังวลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควรซื้อที่ดิน หรือถือเงินสดไว้น่าจะดีกว่า


กลับขึ้นด้านบน