ไทยกระชับร่วมมือ"เอเปค เพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าอาหารในภูมิภาค

ไทยกระชับร่วมมือ"เอเปค เพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าอาหารในภูมิภาค

ไทยกระชับร่วมมือ"เอเปค เพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าอาหารในภูมิภาค

รูปข่าว : ไทยกระชับร่วมมือ"เอเปค เพิ่มมูลค่าการค้าสินค้าอาหารในภูมิภาค

ไทยกระชับร่วมมือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกำหนดวาระการประชุม PPFS แบบเต็มคณะ ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ ที่ประเทศอินโดนีเซีย เชิญเกษตรกรทั้งจากไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามร่วม หวังกระชับความร่วมมือสู่ความมั่นคงทางอาหาร เพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน

 นายอภิชาต  จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการประชุม Policy Partnership on Food Security (PPFS) Management Council ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อต้นเมษายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้ร่วมกันกำหนดวาระการประชุมสำหรับการประชุมเต็มคณะของ PPFS         ครั้งต่อไป ณ ประเทศอินโดนีเซีย ที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้ พร้อมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานทั้งหมด

 
ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบห่วงโซ่มูลค่าอาหารตามชนิดของฟาร์ม โดยต้องการให้ภาคเอกชนถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะได้เชิญเกษตรกรจากไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม เข้าร่วมกิจกรรมในเดือนมิถุนายนนี้ด้วย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับการจัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการการลงทุนภาคเกษตรอย่างรับผิดชอบในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มการลงทุนในภาคเกษตรระหว่างสมาชิกต่อไป
 
ทั้งนี้ การกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เกษตรกร และเอกชนในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร จะส่งผลให้อุปสรรคทางการค้าสินค้าอาหารภายในภูมิภาคเอเปคลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพิ่มการค้าและการลงทุนระหว่างกันมากยิ่งขึ้นในอนาคต
 


กลับขึ้นด้านบน