"ยิ่งลักษณ์" เตรียมเยือนมองโกเลีย กระชับความสัมพันธ์ด้่านเศรษฐกิจ

"ยิ่งลักษณ์" เตรียมเยือนมองโกเลีย กระชับความสัมพันธ์ด้่านเศรษฐกิจ

"ยิ่งลักษณ์" เตรียมเยือนมองโกเลีย กระชับความสัมพันธ์ด้่านเศรษฐกิจ

รูปข่าว : "ยิ่งลักษณ์" เตรียมเยือนมองโกเลีย กระชับความสัมพันธ์ด้่านเศรษฐกิจ

 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดการเยือนมองโกเลียอย่างเป็นทางการ เพื่อขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ และเข้าร่วมการประชุมประชาคมประชาธิปไตย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-29 เม.ย.2556

การเยือนมองโกเลียของนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ตามคำเชิญของรัฐบาลมองโกเลีย เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเปิดศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างไทย-มองโกเลีย

และการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทย เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ , จัดตั้งกลไกหารือทวิภาคีเพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว

นอกจากนี้จะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีของประชาคมประชาธิปไตย เพื่อส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันประชาธิปไตย

ด้านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์และภาคเอกชนจะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเกษตร ของมองโกเลีย

รวมทั้งจะสำรวจตลาด, พบปะกับผู้บริหารและนักลงทุนมองโกเลียในพื้นที่ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับช่องทางและโอกาสในการทำธุรกิจในมองโกเลีย

และนายบุญทรง กล่าวต่ออีกว่า มองโกเลียถือเป็นตลาดใหม่ แต่มีศักยภาพจะพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าได้อีกมาก ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดดและพฤติกรรมการบริโภคของชาวมองโกเลีย พร้อมที่จะรับสินค้าและบริการจากไทย เช่น อสังหาริมทรัพย์ บริการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ฯลฯ

 


กลับขึ้นด้านบน