กรมพลศึกษาจัดโรดโชว์ สปอร์ตไซด์ ให้ความรู้สร้างสุขภาพประชาชน

กรมพลศึกษาจัดโรดโชว์ สปอร์ตไซด์ ให้ความรู้สร้างสุขภาพประชาชน

กรมพลศึกษาจัดโรดโชว์ สปอร์ตไซด์ ให้ความรู้สร้างสุขภาพประชาชน

รูปข่าว : กรมพลศึกษาจัดโรดโชว์ สปอร์ตไซด์ ให้ความรู้สร้างสุขภาพประชาชน

กรมพลศึกษาจัดโรดโชว์ สปอร์ตไซด์ ให้ความรู้สร้างสุขภาพประชาชน กรมพลศึกษา จัดงาน โรดโชว์ สปอร์ตไซด์ ไปทั่วภูมิภาคของประเทศ หวังนำวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่ประชาชน เพื่อให้ความรู้และสร้างสุขภาพ ผ่านการออกกำลังกายที่ถูกต้อง

กรมพลศึกษา ร่วมมือกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงาน โรด โชว์ สปอร์ต ไซด์ เอ็กซ์โปร์ 2013  ที่ ศูนย์การค้า สยามพารากอน  เพื่อรณรงค์ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการกีฬา โดยจัดทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยการนำความรู้จากการใช้พัฒนา นักกีฬา ระดับชาติ มาปรับใช้กับประชาชน เช่น การคำนวณหาค่าดรรชนีมวลกาย หรือ ค่า BMI, การแนะนำอาหารเพื่อสุขภาพ, การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี, การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย , จิตวิทยาการกีฬา และชีวกลศาสตร์การกีฬา ควบคู่ไปกับฐานกิจกรรม ที่เน้นความสนุกสนาน เช่น ฐานวัดความเร็วและแม่นยำผ่านการโยนบาสเกตบอล ฐานปาเป้าไฟฟ้า และ ฐานมินิเทนนิส โดยคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชน และ นักเรียนนักศึกษาในช่วงปิดเทอมเข้ามาเที่ยวชมงานระหว่างวันที่ 26-27 เม.ย.2556

โดยการจัดโรดโชว์ สปอร์ตไซด์ ครั้งต่อไป จัดขึ้นที่ ภาคตะวันออก ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟซติวัล พัทยา ในวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2556 และภาคใต้ ที่จังหวัดสงขลา ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม2556 ส่วนภาคอีสาน ที่จังหวัดขอนแก่น และ ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2556

 


กลับขึ้นด้านบน