ชาวไร่มันสำปะหลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต หวั่นติดเชื้อ หลังสภาพอากาศแปรปรวน

ชาวไร่มันสำปะหลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต หวั่นติดเชื้อ หลังสภาพอากาศแปรปรวน

ชาวไร่มันสำปะหลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต หวั่นติดเชื้อ หลังสภาพอากาศแปรปรวน

รูปข่าว : ชาวไร่มันสำปะหลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต หวั่นติดเชื้อ หลังสภาพอากาศแปรปรวน

ชาวไร่มันสำปะหลังเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต หวั่นติดเชื้อ หลังสภาพอากาศแปรปรวน สภาพอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ ทำให้ผลผลิตเกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือ ได้รับความเสียหาย จากโรคเชื้อรา

ชาวไร่มันสำปะหลัง บ้านวังแดง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ต้องจ้างแรงงานเพื่อเร่งเก็บมันสำปะหลัง หลังสภาพอากาศระยะนี้ค่อนข้างแปรปรวน เกิดพายุฤดูร้อนหลายพื้นที่ ขณะเดียวกัน ผลผลิตก็เริ่มได้รับผลกระทบจากโรคเชื้อรา และเน่าเสีย รวมทั้งมีขนาดเล็กกว่าปกติ จากภาวะภัยแล้งนานหลายเดือน

ส่วนเกษตรกรสวนพริกในตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ก็เริ่มประสบปัญหาพริกเสียหาย จากโรคใบหงิกงอ ผลงอโค้ง เนื่องจากติดเชื้อรา หลังสภาพอากาศที่แห้งแล้งติดต่อกันนานกว่า 2 เดือน ทำให้ราคาขายที่เคยสูงถึงกิโลกรัมละ 60 ถึง 70 บาท ต้องเหลือเพียง 40 บาท


กลับขึ้นด้านบน