เกาะความเคลื่อนไหวสรรหา "ป.ป.จ." หนึ่งกำลังช่วย "ป.ป.ช." สอบทุจริต

เกาะความเคลื่อนไหวสรรหา "ป.ป.จ." หนึ่งกำลังช่วย "ป.ป.ช." สอบทุจริต

เกาะความเคลื่อนไหวสรรหา "ป.ป.จ." หนึ่งกำลังช่วย "ป.ป.ช." สอบทุจริต

รูปข่าว : เกาะความเคลื่อนไหวสรรหา "ป.ป.จ." หนึ่งกำลังช่วย "ป.ป.ช." สอบทุจริต

เกาะความเคลื่อนไหวสรรหา ภารกิจกวาดล้างทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ในพื้นที่อันตราย 4 อำเภอชายแดนจ.สระแก้ว เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชน มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 92 แม้จะต้องระมัดระวังการปฏิบัติในพื้นที่เขตแดนที่ไม่ชัดเจน ขณะที่ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ยังอยู่ระหว่างเตรียมการหารือกับกัมพูชา เพื่อเก็บกู้ทุ่นระเบิดร่วมกัน ในพื้นที่ปลอดทหาร 17.3 ตารางกิโลเมตร รอบปราสาทพระวิหาร

รัฐธรรมนูญมาตรา 246 กำหนดให้มี คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ. โดยรัฐสภาผ่านร่างกฏหมายรองรับและให้เริ่มกระบวนการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2556 ซึ่งตามเจตนารมย์ของกฎหมาย กำหนดให้การมี ป.ป.จ. จะต้องมีอำนาจหน้าที่หลัก คือการป้องกัน การปราบปราม เหตุทุจริตและคอรัปชั่น ด้วยการรวบรวมหลักฐานและข้อเท็จจริง ส่งต่อให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. 9 คนพิจารณาและชี้มูลความผิด

ขณะเดียวกัน การที่กฏหมายกำหนดให้พนักงานท้องถิ่นซึ่งมีกว่า 40,000 คนทั่วประเทศ ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพื่อตรวจสอบการได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยชอบ และร่ำรวยผิดปกติหรือไม่ ก็เป็นหน้าที่หลักอีกเช่นกันที่ ป.ป.จ. ต้องดำเนินการตรวจสอบความผิดปกติ ก่อนส่งให้ ป.ป.ช.ส่วนกลางวินิจฉัย

การมี ป.ป.จ. ถูกตั้งข้อสังเกตถึงการขยายองค์กรสู่ภูมิภาค ซึ่งจะทำให้องค์กรใหญ่ขึ้น มีภาระค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่มากขึ้น และอาจไม่คุ้มค่ากับผลที่ได้ แต่กรรมการ ป.ป.ช. และ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ระดับจังหวัด ก็เชื่อมั่นว่า กระบวนการที่เกิดขึ้น จะทำให้ภาพรวมการทุจิตและคอรัปชั่นของประเทศดีขึ้นตามไปด้วย

30 เมษายน 2556 จะเป็นวันแรกของกระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการ สรรหา ป.ป.จ. 9 คน ใน 32 จังหวัด โดยจะให้ขึ้นทะเบียนองค์กร 9 กลุ่มสาขาอาชีพ ไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม เพื่อเสนอชื่อตัวแทน จากนั้นจะให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกกันเอง เพื่อให้ได้คณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ. 9 คน ก่อนเสนอ คณะกรรม ป.ป.ช. เห็นชอบและประกาศเพื่อให้มาทำหน้าที่สรรหา ปปจ.ที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร ป.ป.จ. ได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2556 นี้ต่อไป


กลับขึ้นด้านบน