"สธ." เฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาดช่วงเปิดเทอม

"สธ." เฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาดช่วงเปิดเทอม

"สธ." เฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาดช่วงเปิดเทอม

รูปข่าว : "สธ." เฝ้าระวังไข้เลือดออกระบาดช่วงเปิดเทอม

กระทรวงสาธารณสุขเตรียมหารือแนวป้องกันการระบาดโรคไข้เลือดออกกับกระทรวงศึกษาธิการ หลังการคาดการณ์ว่าจำนวนผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน จะเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่ช่วงเปิดเทอมเดือนพฤษภาคม- สิงหาคม เพราะเป็นช่วงฤดูกาลระบาดของโรค

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2556 พบว่าตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 17 เมษายนปีนี้ มีผู้ป่วยสะสม 24,272 คน เสียชีวิต28 คน ผู้เสียชีวิตร้อยละ 60 เป็นเด็กชั้นประถมและมัธยมศึกษา อายุ 6-12 ปี ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิต 1ใน 3 รักษาล่าช้าเพราะเข้าใจว่าป่วยเป็นโรคอื่น โดยมี 19 จังหวัดที่พบผู้ป่วยมากกว่า 2 อำเภอติดต่อกัน 2 สัปดาห์

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย มักพบในเศษขยะ กล่องโฟม โอ่งเก็บน้ำฝนขนาดใหญ่ไม่มีฝาปิด กระป๋อง ถ้วยน้ำหรือแก้วพลาสติกที่ทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางและมีน้ำขัง ยางรถยนต์เก่า เป็นต้น จึงต้องเน้นย้ำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่จริงจังในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย รวมถึงสอนให้เด็กๆเข้าใจถึงอันตรายของไข้เลือดออก ใส่ใจถึงการป้องกันตัวเองไม่ให้ยุงกัด

ทั้งนี้ เตรียมประชุมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศในวันที่ 2 พฤษภาคมนี้ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กนักเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นเขตปลอดยุงลาย โดยจะเสนอแนวทางรับมือกับไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ เช่น การกำจัดขยะ และภาชนะเหลือใช้/จัดหาเจลล้างมือไว้หน้าห้องเรียน หน้าลิฟท์ ตรวจคัดกรองหรือวัดไข้เด็ก หากพบว่ามีไข้, ไอหรือเจ็บคอใน 2 วันให้สงสัยไว้ก่อน ว่าอาจเป็นไข้เลือดออกโดยต้องรีบไปพบแพทย์ จัดเตรียมความรู้ให้ครูอนามัยเรื่องไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ และโรคมือเท้าปาก


กลับขึ้นด้านบน