"ปลอดประสพ" ยันเร่งแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ จ.สมุทรปราการ

"ปลอดประสพ" ยันเร่งแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ จ.สมุทรปราการ

"ปลอดประสพ" ยันเร่งแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ จ.สมุทรปราการ

รูปข่าว : "ปลอดประสพ" ยันเร่งแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ จ.สมุทรปราการ

รองนายกรัฐมนตรี ยืนยัน จะเร่งแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งรุนแรง ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยเฉพาะพื้นที่บ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ที่มีอัตราการกัดเซาะพื้นดินไปมากกว่า 25 เมตรต่อปี ทำให้ชายฝั่งหายไปแล้ว 1 กิโลเมตร

หลังการลงพื้นที่รับฟังปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะที่ดินชายฝั่งของชาวบ้านขุนสมุทรจีน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ซึ้่งขณะนี้มีหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาและหาวิธีแก้ปัญหานี้ ด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า การแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่ง ยังขาดการบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีลักษณะต่างคนต่างทำ ซึ่งจากนี้ไปต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาสังเคราะห์ใหม่อีกครั้ง ก่อนนำไปแก้ปัญหา

ส่วนวิธีการแก้ปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะพื้นดิน มีข้อเสนอที่หลากหลาย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เสนอการสร้างอาคารสลายพลังงานคลื่นชายฝั่งทะเล โดยใช้อาคาร หิน และเสาเข็มในการชะลอคลื่น งบประมาณในการก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาท

ขณะที่นักวิชาการและคณะนักวิจัย จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยใช้เสาคอนกรีตสามเหลี่ยมปักไว้นอกชายฝั่งทะเลเพื่อชะลอการเกิดคลื่น งบประมาณในการก่อสร้างไม่ถึง 1,000 ล้านบาท

ขณะที่ชาวบ้านขุนสมุทรจีน เรียกร้องให้เร่งแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบน เพื่อเป็นหน้าด่านที่จะป้องกันไม่ให้น้ำทะเลเข้ากัดเซาะพื้นที่เศรษฐกิจในกรุงเทพมหานคร


กลับขึ้นด้านบน