"หนองบัวลำภู" เผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงในรอบ 20 ปี

"หนองบัวลำภู" เผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงในรอบ 20 ปี

"หนองบัวลำภู" เผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงในรอบ 20 ปี

รูปข่าว : "หนองบัวลำภู" เผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงในรอบ 20 ปี

 สถานการณ์ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังรุนแรง โดยเฉพาะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ปีนี้ เผชิญวิกฤติภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี และประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งทั้งจังหวัด ขณะที่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเกือบ 5,000 ครัวเรือน กำลังเผชิญวิกฤติขาดแคลนน้ำประปา เพราะปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบเพียงแหล่งเดียวแห้งขอด จนไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้

โรงกรองน้ำเคลื่อนที่ หรือ โมบายแพล้นท์ ถูกนำมาติดตั้งเพื่อผลิตน้ำประปาบริการประชาชนกว่า 4,000 ครัวเรือน ในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลำภูตั้งแต่วันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา หลังอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบ แห้งขอดจนไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้

โรงกรองน้ำแห่งนี้ จะสูบน้ำจากสระหนองบัว ในเขตเทศบาล ผลิตน้ำประปาเป็นการชั่วคราวไปก่อน แต่ปริมาณน้ำในสระหนองบัว ที่มีอยู่จำกัดเพียง 240,000 ลูกบาศก์เมตร ทำให้การประปาจังหวัด คาดการณ์ว่า จะผลิตน้ำประปาได้อีก 30 วันเท่านั้น ทำให้ต้องจัดหาแหล่งน้ำสำรองอีกแห่ง ที่อยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตร หากน้ำในสระหนองบัวหมดลง ปัญหาขาดแคลนน้ำประปา ในพื้นที่เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู แม้ยังไม่รุนแรงถึงขั้นวิกฤต แต่บางพื้นที่ในเขตเทศบาล เริ่มประสบปัญหาน้ำประปาไม่ไหล หรือไหลเบา ทำให้ชาวบ้าน ต้องวางแผนสำรองน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน

สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดหนองบัวลำภูปีนี้ ถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี ซึ่งทางจังหวัด เตรียมรับมือภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้น โดยการขุดบ่อเพื่อสำรองน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และใช้รถขนน้ำระยะไกลออกแจกจ่ายน้ำประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

หากฝนไม่ตกในช่วงเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนมิถุนายน จังหวัดหนองบัวลำภูจะเป็นอีกจังหวัดที่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนเข้าขั้นวิกฤต เพราะไม่มีแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตประปาเหลืออยู่ เพราะโครงการต่อท่อสูบน้ำจากสระหนองสวรรค์ที่อยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตรยังไม่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ


กลับขึ้นด้านบน