แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 63

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 63

แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 63

รูปข่าว : แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 63

 แถลงการณ์สำนักพระราชวังฉบับที่ 63 สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 63 เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ความว่า

คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า เวลาประมาณ 01.00 น. นาฬิกา ของวันที่ 28 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอาการไม่สบายพระองค์ ทรงมีพระกรรสะเล็กน้อย หายพระทัยเร็วกว่าปรกติ ทรงเริ่มมีพระปรอทต่ำๆ ต่อมาขึ้นสูง 38.8 องศาเซลเซียส การเต้นของพระหทัยเร็วขึ้นเล็กน้อย ความดันพระโลหิตลดลงเล็กน้อย

 คณะแพทย์ฯได้ถวายตรวจพระวรกาย พบเสียงผิดปรกติของพระปับผาสะ และที่พระนาภี ผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ปรากฏว่าเหมือนเดิม ผลการตรวจทางรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์และเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระอุระ พบการอักเสบเล็กน้อยที่พระปับผาสะทั้งสองข้างด้านล่าง ผลการตรวจรังสีวิทยาด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์พระนาภี ไม่มีความผิดปรกติ ผลการตรวจพระโลหิต แสดงว่า มีการอักเสบและได้ทำการเพาะเชื้อในพระโลหิต

คณะแพทย์ฯ ได้ขอพระราชทานงดเสวยพระกระยาหารชั่วคราว และได้ถวายสารน้ำทางหลอดพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะ การตรวจติดตามตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันที่ 28 เมษายน พระปรอทลดลง ความดันพระโลหิตและการหายพระหทัยเป็นปรกติ พระอาการทั่วไปเริ่มดีขึ้น

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง ประกาศ ณ วันที่ 28 เมษายน 2556

 

 


กลับขึ้นด้านบน