เกษตรกรเดือดร้อน จาก ระดับน้ำ บึงบอระเพ็ดแห้งขอด

เกษตรกรเดือดร้อน จาก ระดับน้ำ บึงบอระเพ็ดแห้งขอด

เกษตรกรเดือดร้อน จาก ระดับน้ำ บึงบอระเพ็ดแห้งขอด

รูปข่าว : เกษตรกรเดือดร้อน จาก ระดับน้ำ บึงบอระเพ็ดแห้งขอด

เกษตรกรเดือดร้อน จาก ระดับน้ำ บึงบอระเพ็ดแห้งขอด ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์ ลดลงอย่างต่อเนื่องจากสภาวะภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่อยู่รอบบึงบอระเพ็ด ไม่มีน้ำใช้ในการเกษตร สถานการณ์ภัยแล้งยังส่งผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด

การพยายามสูบน้ำจากคลองที่แห้งของของชาวบ้านตำบลพนมเศษ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อหล่อเลี้ยงนาข้าว ถือเป็นความพยายามครั้งสุดท้าย หลังจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรงทำให้ระดับน้ำในบึงบอระเพ็ด แห้งขอดไม่สามารถดึงน้ำเข้ามาในพื้นที่ได้ แม้ชาวนาจะทราบดีว่าปริมาณน้ำที่มีอยู่อาจไม่เพียงพอ แต่ก็ต้องเสี่ยงลงทุนสูบน้ำต่อไปโดยคาดหวังว่าในช่วงปลายเดือนเมษายนจะมีฝนตกลงมา

    
สถานการณ์ฝนทิ้งช่วง ส่งผลทำให้ภัยแล้งในจังหวัดนครสวรรค์ยังคงรุนแรงและขยายวงกว้างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านสูบน้ำจากบึงบอระเพ็ด ไปใช้จำนวนมาก ทำให้จากที่เคยมีระดับน้ำอยู่ที่บวก 24 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง ขณะนี้เหลือเพียง +21 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางเท่านั้น ประมงจังหวัดนครสวรรค์จึงฝากเตือนเกษตรในพื้นที่รอบบึงบอระเพ็ดคืออำเภอชุมแสง ท่าตะโกและ อ.เมืองนครสวรรค์ ว่าปริมาณน้ำอาจจะไม่เพียงพอต่อการทำนา
    
บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 200,000ไร่ ที่ผ่านมาเป็นแหล่งน้ำสำหรับชาวบ้านใช้ได้ตลอดทั้งปี แต่ขณะนี้บึงบอระเพ็ดกำลังเข้าขั้นวิกฤติมีปริมาณน้ำลดลงจนน่าเป็นห่วง นอกจากทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนแล้ว ล่าสุดพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำในบึงบอระเพ็ด ก็เริ่มได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
 
 
 
 


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน