"กรีซ"ปลดข้าราชการ 15,000 คน หวังลดรายจ่ายภาครัฐ

"กรีซ"ปลดข้าราชการ 15,000 คน หวังลดรายจ่ายภาครัฐ

"กรีซ"ปลดข้าราชการ 15,000 คน หวังลดรายจ่ายภาครัฐ

รูปข่าว : "กรีซ"ปลดข้าราชการ 15,000 คน หวังลดรายจ่ายภาครัฐ

ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรีซ ที่รัฐบาลออกกฎหมายปลดข้าราชการ 15,000 ตำแหน่ง ภายในสิ้นปี 2557 ซึ่งเป็นมาตรการส่วนหนึ่งในการลดรายจ่ายภาครัฐ

กฎหมายดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มสหภาพแรงงาน ที่รวมตัวประท้วงหน้าอาคารรัฐสภา ซึ่งมีการลงมติเห็นชอบร่างกฎหมายปรัดลดรายจ่ายภาครัฐ โดยมีมติเสียงข้างมาก 168 ต่อ 123 เสียง

 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ปลดข้าราชการ 15,000 ตำแหน่งภายในสิ้นปี 2557 โดยกลุ่มที่จะถูกพิจารณาปลดออกกลุ่มแรกๆ ได้แก่ข้าราชการที่ไร้ประสิทธิภาพ ในการทำงาน และกลุ่มที่มีปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น
 
รวมถึงข้าราชการที่ทำงานในหน่วยที่จะถูกปิดตัว กลุ่มสหภาพแรงงาน ระบุว่า กฎหมายฉบับนี้จะซ้ำเติมปัญหาการว่างงานของกรีซ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 27 
 
นี่ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรีซ ที่มีการออกกฎหมายให้ปลดข้าราชการได้ง่ายขึ้น โดยที่ผ่านมาอาชีพข้าราชการถือเป็นอาชีพที่มั่นคงที่สุดในประเทศ การไล่ข้าราชการออกจากงาน เป็นสิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ 
 
มาตรการรัดเข็มขัดล่าสุดจะช่วยให้กรีซได้รับเงินช่วยเหลือก้อนใหม่ จากกลุ่มทรอยก้า ซึ่งประกอบไปด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือไอเอ็มเอฟ สหภาพยุโรป หรืออียู และธนาคารกลางยุโรป
 


กลับขึ้นด้านบน