ป.ป.ช.เตรียมเปิดรับสมัครกรรมการสรรหา ป.ป.จ.

ป.ป.ช.เตรียมเปิดรับสมัครกรรมการสรรหา ป.ป.จ.

ป.ป.ช.เตรียมเปิดรับสมัครกรรมการสรรหา ป.ป.จ.

รูปข่าว : ป.ป.ช.เตรียมเปิดรับสมัครกรรมการสรรหา ป.ป.จ.

ป.ป.ช.เตรียมเปิดรับสมัครกรรมการสรรหา ป.ป.จ. คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในแต่ละจังหวัด จัดเตรียมความพร้อมและสถานที่ ในการเปิดรับสมัคร คณะกรรมการสรรหา ป.ป.จ. ที่จะมีขึ้นในวันที่ 30 เม.ย. เป็นวันแรก

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ในหลายจังหวัด เช่นที่จังหวัดเชียงราย อุบลราชธานี นครราชสีมา และจังหวัดสงขลา เร่งจัดเตรียมสถานที่ตามโรงเรียน และสถานที่ราชการ เพื่อเตรียมใช้เป็นสถานที่รับสมัคร คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัด หรือ ป.ป.จ. ในวันที่ 30 เม.ย. จะเปิดรับสมัครเป็นวันแรก ไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม ซึ่งทางผู้อำนวยการ ป.ป.ช.หลายจังหวัด คาดว่า บรรยากาศอาจไม่คึกคักนัก

โดยหลังจากได้คณะกรรมการสรรหาแล้วจาก 9 สาขาวิชาชีพ จำนวน 9 คนแล้ว จะเปิดรับสมัคร ป.ป.จ.อีกครั้ง คาดว่า น่าจะเปิดรับสมัครได้ ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือสิงหาคม สำหรับคุณสมบัติผู้สมัคร ป.ป.จ. จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 45 ปีบริบูรณ์ มีความรู้ความสามารถ และต้องมีผลงานการปราบปรามทุจริต วาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี ส่วนค่าตอบแทนเดือนละ 47,000-57,000 บาท


กลับขึ้นด้านบน