พรรคพลังงานไทยร้องตรวจสอบโฆษณากระทรวงพลังงาน

พรรคพลังงานไทยร้องตรวจสอบโฆษณากระทรวงพลังงาน

พรรคพลังงานไทยร้องตรวจสอบโฆษณากระทรวงพลังงาน

รูปข่าว : พรรคพลังงานไทยร้องตรวจสอบโฆษณากระทรวงพลังงาน

พรรคพลังงานไทยร้องตรวจสอบโฆษณากระทรวงพลังงาน พรรคพลังงานไทย พร้อมเครือข่าย ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีกระทรวงพลังงานใช้งบประมาณกว่า 800 ล้านบาท ลงโฆษณาผ่านสื่อ ทำให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลพลังงานของไทยผิดพลาด ซึ่งถือว่าขัดต่อประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐตามรัฐธรรมนูญ

โฆษณาผ่านสื่อของกระทรวงพลังงาน เช่น การอ้างปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซมีน้อย จนต้องนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศมากถึงร้อยละ 85 ของความต้องการใช้ทั้งหมด เป็นเหตุให้ประชาชนตื่นตระหนก
  
ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ หัวหน้าพรรคพลังงานไทย ระบุว่า กระทรวงพลังงานให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน และข้าราชการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งน่าจะขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 ที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องมีประมวลจริยธรรม

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า จะเร่งตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสรุปอีกหลายประเด็น ที่เคยร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากหลายหน่วยงาน เช่น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ บริษัท ปตท. ก่อนสรุปและส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญ


กลับขึ้นด้านบน