"นพ.ประดิษฐ"เสนอตั้งคกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

"นพ.ประดิษฐ"เสนอตั้งคกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

"นพ.ประดิษฐ"เสนอตั้งคกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

รูปข่าว : "นพ.ประดิษฐ"เสนอตั้งคกก.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข แทนการตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองนโยบายด้านสาธารณสุข หลังนายกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าเกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่มีอยู่เดิม

นายแพทย์ประดิษฐ ระบุว่า คณะกรรมการชุดนี้มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อให้การทำงานครอบคลุมมิติด้านคุณภาพชีวิต ทั้งการดูแลสุขภาพ การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยจะเชิญตัวแทนจากหลายหน่วยงานด้านสังคม หารือร่วมกันถึงกรอบการทำงาน และคัดเลือกคณะกรรมการจากทุกภาคส่วน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยืนยัน ไม่ได้เป็นการควบรวมอำนาจขององค์กรอิสระ ตระกูล ส. เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.

โดยคาดว่าภายใน 2- 3 เดือน จะจัดทำร่างกรอบดำเนินการ ของคณะกรรมการให้เสร็จ เพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป


กลับขึ้นด้านบน