นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วย "ลดดอกเบี้ย" แก้ "บาทแข็ง" แนะแก้ต้นเหตุเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง

นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วย "ลดดอกเบี้ย" แก้ "บาทแข็ง" แนะแก้ต้นเหตุเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง

นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วย "ลดดอกเบี้ย" แก้ "บาทแข็ง" แนะแก้ต้นเหตุเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง

รูปข่าว : นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วย "ลดดอกเบี้ย" แก้ "บาทแข็ง" แนะแก้ต้นเหตุเงินทุนไหลเข้าต่อเนื่อง

นักเศรษฐศาสตร์ไม่เห็นด้วย เงินบาทแข็งค่าเกือบร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับประเทศในแถบภูมิภาคเดียวกัน ทำให้ผู้ประกอบการเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทยลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นมาตรการหลัก แต่นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์บางรายระบุว่าการลดดอกเบี้ยไม่ใช่ทางออก แต่ต้องใช้มาตรการเจาะจง แก้ที่ต้นเหตุของเงินทุนที่ไหลเข้าต่อเนื่อง

แม้ว่าภาคเอกชนจะเรียกร้องให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ลดดอกเบี้ยนโยบาย บรรเทาเงินบาทแข็งค่า แต่อนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นว่า เเม้อัตราดอกเบี้ยจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เชื่อได้ว่าเมื่อปรับลงจะเงินบาทจะอ่อนค่าลง เเละธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องพิจารณาผลกระทบด้านอื่นๆ ซึ่งทางหนึ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการก็คือการแทรกแซงด้วยวาจา

นายอนุสรณ์ระบุว่า เงินทุนไหลที่เข้าขณะนี้ ทำให้เงินบาทแข็งค่า เกิดจากการที่นักลงทุนที่เข้ามาเก็งกำไรในตลาดพันธบัตร ซึ่งรัฐบาลอาจต้องออกมาตรการเฉพาะที่จะดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนเริ่มจากเบา ไปหนัก เช่น การเก็บภาษี

ขณะที่นายวิรไท สันติประภพ ระบุว่า ไม่เห็นด้วยกับลดอัตราดอกเบี้ย เพราะจะส่งผลเสียต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ในระยะยาว เพราะถ้าอัตราดอกเบี้ยต่ำเกินไปจะส่งกระทบทำให้เกิดภาวะฟองสบู่ได้ พร้อมเสนอว่าควรเร่งแก้กฎหมายเพื่อให้รัฐบาลเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย จากชาวต่างประเทศที่ถือพันธบัตรรัฐบาลไทย ซึ่งเชื่อว่าจะชะลอการเข้ามาของเงินทุนได้บ้าง ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่โปร่งใส และไม่ลดทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศจะในระยะยาว

นอกจากนี้รัฐบาลควรจะหันมาพัฒนาตลาดพันธบัตร สำหรับผู้ฝากเงินในประเทศอย่างจริงจัง เพราะนอกจากกระตุ้นการออมของประชาชนแล้ว ยังลดการพึ่งพิงนักลงทุนชาติ ทบทวนกรอบการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ทบทวนการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เร่งออกมาตรการป้องกันเงินทุนไหลเข้า และที่สำคัญโดยธนาคารแห่งประเทศไทย และรัฐบาลต้องมีเอกภาพในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน


กลับขึ้นด้านบน