เปิดแผนการสร้างนักกีฬาอาชีพตามแบบฉบับสากล

เปิดแผนการสร้างนักกีฬาอาชีพตามแบบฉบับสากล

เปิดแผนการสร้างนักกีฬาอาชีพตามแบบฉบับสากล

รูปข่าว : เปิดแผนการสร้างนักกีฬาอาชีพตามแบบฉบับสากล

เปิดแผนการสร้างนักกีฬาอาชีพตามแบบฉบับสากล ระบบในการสร้างนักกีฬาอาชีพต้องเริ่มจากโรงเรียน โดยวิชาพละศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญ ก่อนจะเข้าสู่โปรแกรมเข้มข้นของสมาคมกีฬา

นักกีฬาอาชีพส่วนใหญ่มักจะเริ่มต้นและค้นพบได้เร็วว่าตัวเองชอบหรือถนัดกีฬาประเภทใด อายุ 13 - 14 ปี มักจะตัดสินใจเลือกเล่นกีฬาที่เหมาะสม ทั้งนี้ระบบการศึกษาของไทยยังเป็นอุปสรรคต่อการสร้างนักกีฬา ซึ่งวิชาพลศึกษาหากให้ความสำคัญจะทำให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านร่างกายไปพร้อมกัน 

 
ขณะที่โปรแกรมพลศึกษาในประเทศจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เข้มข้นและเน้นให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่ในแต่ละสัปดาห์ ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าสู่ระบบการสร้างนักกีฬาอาชีพในแบบสากลซึ่งเป็นระบบมาตรฐานทั่วโลก 
 
ขั้นแรกเรียกว่า Talent Identification ซึ่งเป็นหน้าที่ของแมวมองในการเข้าไปเฟ้นหานักกีฬาโดยจะพิจารณาลัดเลือกจากสรีระและส่วนสูงเป็นสำคัญ ต่อมาคือการเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อม กระบวนการนี้ต้องทำควบคู่ไปกับการเรียนที่เหมาะสม โดยให้น้ำหนักกับการฝึกซ้อม
 
จากนั้นต้องส่งเข้าแข่งขันอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนนี้ไทยยังมีปัญหาเพราะงบประมาณจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท.ไม่เพียงพอที่จะส่งนักกีฬาแข่งขันตลอดทั้งปี ต้องอาศัยงบประมาณและความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งผู้สนับสนุน กกท. และสมาคมกีฬา โดยกว่า 70 สมาคมกีฬาที่มีอยู่ในขณะนี้ต้องเปลี่ยนระบบการบริหารให้เร็วที่สุดเพื่อก้าวทันประเทศคู่แข่ง
 
ขณะที่สมาคมกรีฑา สมาคมวอลเล่ย์บอล ยกน้ำหนัก และเทควันโด้ เป็น 4 สมาคมที่นำระบบนี้เข้ามาใช้และเห็นผลงานอย่างชัดเจน


กลับขึ้นด้านบน