ตำรวจภูธรจ.นครศรีธรรมราช สร้างสถานีตำรวจชั่วคราว

ตำรวจภูธรจ.นครศรีธรรมราช สร้างสถานีตำรวจชั่วคราว

ตำรวจภูธรจ.นครศรีธรรมราช สร้างสถานีตำรวจชั่วคราว

รูปข่าว : ตำรวจภูธรจ.นครศรีธรรมราช สร้างสถานีตำรวจชั่วคราว

ตำรวจภูธรจ.นครศรีธรรมราช สร้างสถานีตำรวจชั่วคราว ปัญหาการยกเลิกสัญญาการก่อสร้างโรงพักในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับสถานีตำรวจหลายพื้นที่ ล่าสุดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา นำงบประมาณที่ได้รับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติซ่อมแซมอาคาร เพื่อให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จชั่วคราว

อาคารที่ทำการชั่วคราวของสถานีตำรวจภูธรย่อยกุดจิก จังหวัดนครราชสีมา ที่ถูกปรับปรุงเป็นสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน อำเภอสูงเนิน เพื่อให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจนกว่าโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทนจะแล้วเสร็จ

สถานีตำรวจภูธรสูงเนิน เป็น 1 ใน 3 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา ที่บริษัท พีซีซี ดีเวลลอปเม้นท์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รื้อถอนอาคาร ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเช่าอาคารหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้บริการ ซึ่งไม่สะดวกในการติดต่อราชการ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดสรรงบประมาณ 300,000 บาทเพื่อต่อเติมและซ่อมแซม สถานีตำรวจภูธรย่อยกุดจิก เพื่อให้เป็นอาคารชั่วคราว

ส่วนการก่อสร้างโรงพักทดแทน ภายหลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกเลิกสัญญากับบริษัท พีซีซีฯ โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่า ขณะนี้รอหนังสือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา คาดว่าจะให้ตำรวจภูธรแต่ละจังหวัดคัดสรรผู้รับเหมาเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างโรงพักทดแทนให้เสร็จ


กลับขึ้นด้านบน