ปศุสัตว์เชียงรายคุมเข้มชายแดน ป้องกันโรคไข้หวัดนกที่กำลังแพร่ระบาดในจีน

ปศุสัตว์เชียงรายคุมเข้มชายแดน ป้องกันโรคไข้หวัดนกที่กำลังแพร่ระบาดในจีน

ปศุสัตว์เชียงรายคุมเข้มชายแดน ป้องกันโรคไข้หวัดนกที่กำลังแพร่ระบาดในจีน

รูปข่าว : ปศุสัตว์เชียงรายคุมเข้มชายแดน ป้องกันโรคไข้หวัดนกที่กำลังแพร่ระบาดในจีน

ปศุสัตว์เชียงรายคุมเข้มชายแดน ป้องกันโรคไข้หวัดนกที่กำลังแพร่ระบาดในจีน ปศุสัตว์จ.เชียงราย คุมเข้มพื้นที่ชายแดน เพื่อสกัดกั้นโรคไข้หวัดนก ที่กำลังแพร่ระบาดในประเทศจีน

ปศุสัตว์ จ.เชียงราย ใช้น้ำยาฆ่าเซื้อไข้หวัดนก ฉีดพ่นเรือที่บรรทุกสัตว์ ขณะเข้าเทียบท่าเรือของด่านกักกันสัตว์ อ.เชียงแสน นายประเสริฐ เสทธะยะ หัวหน้าด่านกักสัตว์เชียงราย บอกว่า เรือที่เข้าออกส่วนใหญ่จะมุ่งหน้าไปยังประเทศจีน ที่กำลังมีการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9

ทางด่านกักกันสัตว์ได้ร่วมกับปศุสัตว์จ.เชียงราย และกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ตรวจตราลูกเรือและฉีดพ่นยา ภายในเรือที่เดินทาง เข้า - ออก จากท่าเรือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ส่วนที่จ.ตาก เจ้าหน้าที่กองงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด ออกหน่วยบริการฉีดพ่นยาป้องกันโรคไข้หวัดนกในเขตเทศบาลเช่นกัน


กลับขึ้นด้านบน