เครือข่ายแรงงานเตรียมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนต่อรัฐบาลในวันกรรมกรสากล

เครือข่ายแรงงานเตรียมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนต่อรัฐบาลในวันกรรมกรสากล

เครือข่ายแรงงานเตรียมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนต่อรัฐบาลในวันกรรมกรสากล

รูปข่าว : เครือข่ายแรงงานเตรียมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนต่อรัฐบาลในวันกรรมกรสากล

เครือข่ายแรงงานเตรียมเสนอ 5 ข้อเรียกร้องเร่งด่วนต่อรัฐบาลในวันกรรมกรสากล วันที่ 1 พ.ค. จะเป็นวันกรรมกรสากล โดยปกติแล้วจะมีข้อเรียกร้องเรื่องการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ แต่ปีนี้ไม่มีข้อเรียกร้องนี้ อาจเป็นเพราะรัฐบาลปรับขึ้นค่าจ้าง 300 บาท มาตั้งแต่ต้นปี สำหรับปี 56 เครือข่ายแรงงาน เตรียมจัดกิจกรรมและเสนอข้อเรียกร้องเร่งด่วน 5 ข้อเสนอต่อรัฐบาล โดยเน้นการให้สิทธิ สวัสดิการแรงงานทุกภาคส่วนอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นัดจัดกิจกรรมแสดงละครสะท้อนปัญหาแรงงาน ขบวนล้อการเมืองที่ลานพระบรมรูปทรงม้า ก่อนเคลื่อนขบวนไปตั้งเวทีปราศรัยและยื่นข้อเรียกร้องเร่งด่วนต่อรัฐบาลที่ประตู 5 ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้(1 พ.ค.) 

โดยข้อเรียกร้องเร่งด่วน 5 ข้อ ได้แก่ รัฐต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ฉบับที่ 87 และ 98 ที่ให้สิทธิแรงงานในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรองกับนายจ้าง ขอให้รัฐยุตินโยบายละเมิดสิทธิแรงงาน สร้างระบบสวัสดิการสังคม ลดค่าครองชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ยกเลิกการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ หรือแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจทุกรูปแบบ และเร่งรัดกรปฏิรูประบบประกันสังคม ให้มีความโปร่งใส่ เป็นธรรม

นอกจากนี้มีข้อเรียกร้องติดตามอีก 7 ข้อ คือ การกำหนดค่าจ้างที่เป็นธรรมครอบคลุมผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน แก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ให้ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในเขตพื้นที่สถานประกอบการใดๆ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป มีสิทธิเลือกตั้ง บังคับใช้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปี 2554 อย่างจริงจัง จัดตั้งกองทุนประกันความเสี่ยงจากการลงทุน ให้นายจ้างและรัฐบาลสมทบเงินเข้ากองทุน เพื่อเป็นหลักประกันของแรงงานหากถูกเลิกจ้าง จัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในที่ทำงาน คุ้มครองสิทธิแรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ รวมถึง ยกเว้นภาษี กรณีเงินก้อนสุดท้ายของคนงานเกษียณอายุ


กลับขึ้นด้านบน