แถลงการณ์ฉบับที่ 64 ในหลวงไม่ทรงพระกรรสะ หายพระทัย-ความดันโลหิตปกติ

แถลงการณ์ฉบับที่ 64 ในหลวงไม่ทรงพระกรรสะ หายพระทัย-ความดันโลหิตปกติ

แถลงการณ์ฉบับที่ 64 ในหลวงไม่ทรงพระกรรสะ หายพระทัย-ความดันโลหิตปกติ

รูปข่าว : แถลงการณ์ฉบับที่ 64 ในหลวงไม่ทรงพระกรรสะ หายพระทัย-ความดันโลหิตปกติ

แถลงการณ์ฉบับที่ 64 ในหลวงไม่ทรงพระกรรสะ หายพระทัย-ความดันโลหิตปกติ สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ ฉบับที่ 64 ในหลวงหายพระทัย และมีความดันพระโลหิตเป็นปกติ ขณะที่ทรงไม่มีอาการพระกรรสะแล้ว

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ 64

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานพระอาการประชวรพระปัปผาสะ (ปอด) อักเสบ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 ว่า อุณหภูมิพระวรกายเป็นปรกติตั้งแต่เมื่อวานนี้ วันนี้ไม่ทรงพระกรรสะ (ไอ) การหายพระทัยและความดันพระโลหิตเป็นปรกติ ผลการตรวจพระโลหิตแสดงว่า การอักเสบลดลง เสวยพระกระยาหารได้ บรรทมได้ คณะแพทย์ฯ ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะทางหลอดพระโลหิตต่อไปจนครบตามกำหนด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 30 เมษายน พุทธศักราช 2556


กลับขึ้นด้านบน