สธ.ชี้แจงจ่ายค่าตอบแทนแบบภาระงาน

สธ.ชี้แจงจ่ายค่าตอบแทนแบบภาระงาน

สธ.ชี้แจงจ่ายค่าตอบแทนแบบภาระงาน

รูปข่าว : สธ.ชี้แจงจ่ายค่าตอบแทนแบบภาระงาน

สธ.ชี้แจงจ่ายค่าตอบแทนแบบภาระงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเน้นย้ำให้พื้นที่เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ บริหารจัดการงบประมาณปี 2558 อย่างมีระบบ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน พร้อมชี้แจงการจ่ายค่าตอบแทนแบบภาระงาน ทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในแต่ละวิชาชีพ

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดการประชุมพัฒนาแนวทางการปรับค่าตอบแทนกำลังคน และการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นย้ำเรื่องของการใช้งบประมาณปี 2558 ที่ต้องบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสาธารณสุข ซึ่งให้พื้นที่เขตบริการสุขภาพทั่วประเทศ บริหารจัดการงบประมาณกันเอง โดยให้แต่ละพื้นที่รวบรวมความต้องการของแต่ละแห่ง ไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน รวมทั้งไม่ให้เสียเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง และการลงทุนต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อระบบให้ได้มากที่สุด

ส่วนเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนแบบภาระงาน หรือ P4P มอบหมายให้แต่ละพื้นที่ หารือกันในเรื่องของหลักเกณฑ์การเก็บคะแนน โดยให้ดำเนินการให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำกันในแต่ละวิชาชีพ พร้อมย้ำว่า P4P เป็นระบบตอบแทนการทำงานที่สร้างความเป็นธรรมได้ทุกวิชาชีพ จึงขอให้บุคลากรช่วยกันเดินหน้าระบบต่อไป ส่วนกลุ่มที่เห็นต่าง แม้จะไม่เห็นด้วย แต่ขอให้มองเชิงพัฒนาระบบ มากกว่าการทำลายระบบ


กลับขึ้นด้านบน