สมาคมต้านโลกร้อนฯ ยื่นศาลปกครอง ขอสั่งระงับ "แผนแม่บทจัดการน้ำ"

สมาคมต้านโลกร้อนฯ ยื่นศาลปกครอง ขอสั่งระงับ "แผนแม่บทจัดการน้ำ"

สมาคมต้านโลกร้อนฯ ยื่นศาลปกครอง ขอสั่งระงับ "แผนแม่บทจัดการน้ำ"

รูปข่าว : สมาคมต้านโลกร้อนฯ ยื่นศาลปกครอง ขอสั่งระงับ "แผนแม่บทจัดการน้ำ"

สมาคมต้านโลกร้อนฯ ยื่นศาลปกครอง ขอสั่งระงับ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน กับคณะ รวม 45 ราย ได้ยื่นฟ้อง นายกรัฐมนตรี กับผู้เกี่ยวข้อง ต่อศาลปกครอง

 เพื่อขอให้ศาลปกครอง 1) มีคำสั่งหรือคำพิพากษาเพิกถอน "แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" 2) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ (ประชามติ) และ3) ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนการดำเนินงาน/โครงการต่างๆ ตามแผนฯ โดยขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งไต่สวนฉุกเฉิน และมีมาตรการคุ้มครองชั่วคราว โดยการสั่งระงับการเปิดซอง "ข้อเสนอด้านเทคนิค" และซอง "ข้อเสนอด้านราคา" จากกลุ่มผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดเปิดรับซองฯ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ไว้เป็นการชั่วคราว


กลับขึ้นด้านบน