การประปายโสธรต่อท่อสูบน้ำลึกเพิ่มอีก 2 เมตร หลังน้ำในแม่น้ำชีลดลงต่อเนื่อง

การประปายโสธรต่อท่อสูบน้ำลึกเพิ่มอีก 2 เมตร หลังน้ำในแม่น้ำชีลดลงต่อเนื่อง

การประปายโสธรต่อท่อสูบน้ำลึกเพิ่มอีก 2 เมตร หลังน้ำในแม่น้ำชีลดลงต่อเนื่อง

รูปข่าว : การประปายโสธรต่อท่อสูบน้ำลึกเพิ่มอีก 2 เมตร หลังน้ำในแม่น้ำชีลดลงต่อเนื่อง

การประปายโสธรต่อท่อสูบน้ำลึกเพิ่มอีก 2 เมตร หลังน้ำในแม่น้ำชีลดลงต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำ มาผลิตน้ำประปาได้ ส่งผลให้ตัวเมืองจังหวัดยโสธรเริ่มได้รับผลกระทบ

ปริมาณน้ำในแม่น้ำชีลดต่ำลงกว่าแนวท่อสูบน้ำ ทำให้ไม่สามารถสูบน้ำ สำหรับผลิตน้ำประปาได้ ส่งผลให้บางพื้นที่ ในเขตอำเภอเมือง เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก ทำให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร ต้องต่อท่อสูบน้ำขนาดใหญ่ ให้ลึกลงไปจากเดิมอีก 2 เมตร

ส่วนระดับน้ำแม่น้ำเลย ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านอำเภอภูหลวง อำเภอเมือง วังสะพุง และอำเภอเชียงคาน ซึ่งลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้บางพื้นที่เริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคเช่นกัน ชาวบ้านต้องซื้อน้ำมาใช้เอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ขณะนี้จังหวัดเลยประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากภัยแล้งแล้วทั้งหมด 14 อำเภอเกือบ 700 หมู่บ้าน มีประชาชนเดือดร้อนกว่า 200,000 คน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า 10,000 ไร่


กลับขึ้นด้านบน