วิกฤตภัยแล้งกระทบผลิตผลการเกษตรเสียหายหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือ

วิกฤตภัยแล้งกระทบผลิตผลการเกษตรเสียหายหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือ

วิกฤตภัยแล้งกระทบผลิตผลการเกษตรเสียหายหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือ

รูปข่าว : วิกฤตภัยแล้งกระทบผลิตผลการเกษตรเสียหายหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือ

วิกฤตภัยแล้งกระทบผลิตผลการเกษตรเสียหายหนักในหลายจังหวัดภาคเหนือ หลายจังหวัดในภาคเหนือ ยังคงได้รับความเดือดร้อนจากภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะที่จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การเกษตรเสียหายแล้วกว่า 1 แสนไร่

ชาวนาในพื้นที่ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร นำเครื่องสูบน้ำติดตั้งเพื่อสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ยังเหลืออยู่ ขึ้นมาเลี้ยงต้นข้าวอายุกว่า 1 เดือน หลังภัยแล้งขยายวงกว้าง ล่าสุดจังหวัดพิจิตรได้ประกาศให้ทั้ง 12 อำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง ขณะนี้มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 1 แสนไร่

สภาพอากาศที่ร้อนทำให้สวนไม้ดอกและสวนลำไยในจังหวัดนครสวรรค์ และลำพูน ทยอยแห้งตายเนื่องจากขาดแคลนน้ำ ขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำโป่งเป้า ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักที่ชาวบ้านใช้ทำการเกษตรเริ่มแห้งขอด สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

ส่วนที่จังหวัดน่าน ชาวนาในตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง หันมารับจ้างห่อมะม่วงในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งสามารถสร้างรายได้วันละ 300 บาท


กลับขึ้นด้านบน