กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นตรวจสอบ รมว.สธ.-ดีเอสไอ กรณีทุจริตจัดซื้อยา

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นตรวจสอบ รมว.สธ.-ดีเอสไอ กรณีทุจริตจัดซื้อยา

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นตรวจสอบ รมว.สธ.-ดีเอสไอ กรณีทุจริตจัดซื้อยา

รูปข่าว : กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นตรวจสอบ รมว.สธ.-ดีเอสไอ กรณีทุจริตจัดซื้อยา

กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพยื่นตรวจสอบ รมว.สธ.-ดีเอสไอ กรณีทุจริตจัดซื้อยา ตัวแทนกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ยื่นจดหมายต่อ น.ส.รสนา โตสิตระกูล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ขอให้ตรวจสอบระบบการทำงาน และผลการพิจารณาของ ดีเอสไอ, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ต่อการกล่าวหาอดีตประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อความเป็นธรรม

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงานกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ กล่าวว่า ตลอดเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม และ นพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานบอร์ดองค์การเภสัชกรรม ได้ทำหน้าที่และมีส่วนสำคัญ ในการจัดซื้อยาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จัดหายาให้กับสถานพยาบาลทั่วประเทศ จากที่ต้องจ่ายทั้งหมด 6,617 ล้านบาท แต่ลดค่าใช้จ่ายเหลือเพียง 4,080 ล้านบาท ซึ่งประหยัดได้ถึง 2,536 ล้านบาท

พร้อมกันนี้่ได้ตั้งข้อสังเกต ต่อกระบวนการกล่าวหาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และเลขานุการ รวมถึงการสอบสวนของดีเอสไอ ซึ่งไม่เป็นปกติ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล กลับปล่อยข่าวจงใจทำให้สาธารณชน หมดความไว้วางใจกับคุณภาพยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม

ด้าน น.ส.รสนา กล่าวว่า จะให้คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ตรวจสอบเรื่องธรรมาภิบาลการทำหน้าที่ และในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ จะเชิญองค์การเภสัชกรรมมาให้ข้อมูล รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และจะเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ารับฟังการพิจารณาได้


กลับขึ้นด้านบน