สปสช.เตรียมฟ้อง รมว.สธ.ทำผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ

สปสช.เตรียมฟ้อง รมว.สธ.ทำผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ

สปสช.เตรียมฟ้อง รมว.สธ.ทำผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ

รูปข่าว : สปสช.เตรียมฟ้อง รมว.สธ.ทำผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ

สปสช.เตรียมฟ้อง รมว.สธ.ทำผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพฯ กระทรวงสาธารณสุข เตรียมตั้งองค์กรกลาง เพื่อทำหน้าที่บริหารข้อมูลทางด้านสุขภาพและการเบิกจ่ายเงินของ 3กองทุน ขณะที่กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคประชาชน ระบุชัดว่า การอนุมัติให้นำเงินกองทุน สปสช.ไปสำรองจ่ายค่ารักษาพยายาลตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน เข้าข่ายทำผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเตรียมยื่นฟ้อง รมว.สาธารณสุข

น.ส.บุญยืน ศิริธรรม กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติภาคประชาชน หรือ บอร์ด สปสช. บอกว่า ขณะนี้ บอร์ด สปสช. หลายคน เป็นกังวลต่อการทำหน้าที่ของ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่อ้างว่าใช้อำนาจบีบบังคับ บอร์ด สปสช. ให้เสนอคณะรัฐมนตรี นำเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไปใช้สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้กับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประกันสังคม ทั้งๆที่หน่วยงานเหล่านี้ ยังไม่มีระเบียบรองรับการจ่ายเงินคืนให้ สปสช. ทำให้ที่ผ่านมา ใช้เงิน สปสช.ไปกว่า 300 ล้านบาท ยังไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ ซึ่งเป็นการออกมติผิดกฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มาตรา 38 ที่กำหนดให้เงินสปสช.ใช้ได้เฉพาะชดเชยบริการให้ผู้ป่วยบัตรทองเท่านั้น จึงหารือกับทนายเพื่อเตรียมยื่นเรื่องต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและฟ้องศาล

ขณะที่ นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข หารือร่วมกับ สปสช. สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เพื่อเตรียมจัดตั้งองค์กรกลางระดับชาติ ภายใต้การกำกับของรัฐบาล ทำหนาที่บริหารข้อมูลทางด้านสุขภาพและการเบิกจ่ายเงินหรือ เคลียริ่ง เฮาส์ ว่าจะเป็นรูปแบบบริษัทหรือองค์กรมหาชน โดยคาดว่าจะเริ่มได้วันที่ 1 ตุลาคม 2557


กลับขึ้นด้านบน