เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ค้านนโยบายพีโฟร์พี

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ค้านนโยบายพีโฟร์พี

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ค้านนโยบายพีโฟร์พี

รูปข่าว : เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ค้านนโยบายพีโฟร์พี

เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ค้านนโยบายพีโฟร์พี เครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ ออกแถลงการณ์ ไม่เห็นด้วยกับนโยบายจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณะสุข เพราะสร้างความแตกแยกในองค์กร พร้อมเรียกร้องให้ใช้ระบบเบี้ยเลี้ยงแบบเหมาจ่ายตามเดิม

ตัวแทน และแพทย์โรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ แสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายจ่ายค่าตอบแทนของแพทย์ตามภาระงาน หรือนโยบายพีโฟร์พี ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่าตอบแทนแพทย์ตามความขยัน แทนการจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่าย ซึ่งแพทย์โรงพยาบาลชุมชนไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ และออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านต่อเนื่อง

นพ.สุวัฒน์ วิริยะพงษ์สุกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา กล่าวว่า นโยบายดังกล่าวไม่เหมาะกับโรงพยาบาลขนาดเล็ก หรือโรงพยาบาลชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เพราะทำให้เกิดความแตกแยกในองค์กร และทำให้แพทย์ที่มีอุดมการณ์ทำงานด้วยใจหันมาทำงานเพื่อเงินอย่างเดียว

แพทย์ทั้ง 7 จังหวัดภาคใต้ จึงออกแถลงการณ์ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยกเลิกนโยบายนี้ และกลับไปใช้การจ่ายค่าตอบแทนแบบเหมาจ่ายตามเดิม หากข้อเรียกร้องไม่เป็นผล โรงพยาบาลชุมชน 7 จังหวัดภาคใต้ จะขึ้นป้ายคัดค้าน แต่งชุดทำงาน และไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงสาธารณสุข


กลับขึ้นด้านบน