สธ.ชี้แจงค่าตอบแทนแบบP4Pกับสภาวิชาชีพ

สธ.ชี้แจงค่าตอบแทนแบบP4Pกับสภาวิชาชีพ

สธ.ชี้แจงค่าตอบแทนแบบP4Pกับสภาวิชาชีพ

รูปข่าว : สธ.ชี้แจงค่าตอบแทนแบบP4Pกับสภาวิชาชีพ

สธ.ชี้แจงค่าตอบแทนแบบP4Pกับสภาวิชาชีพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงทำความเข้าใจค่าตอบแทนตามภาระงานกับสภาวิชาชีพสาธารณสุข โดยยืนยันว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายค่าตอบแทนตามข้องเสนอของแพทย์ชนบท 1 กระทรวง 2 ระบบ และเชื่อว่าจะเกิดผลดีกับแพทย์ และประชาชนในระยะยาว ทั้งนี้ ยังอ้างว่ามีโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งเริ่มเข้าใจค่าตอบแทนแบบใหม่แล้ว

นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับสภาวิชาชีพสาธารณสุข ถึงทิศทางนโยบายการพัฒนากระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงานหรือ P4P โดยระบุว่า หลังจากนโยบายได้ดำเนินการมาแล้วกว่า 1 เดือน ขณะนี้ยังไม่สามารถจะประเมิน ผลดีผลเสียได้ แต่พบว่ากระแสการคัดค้านในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนบางแห่งเริ่มเข้าใจ และคลายกังวลแนวทางการปรับค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลชุมชนได้ส่งข้อมูล มาให้พิจารณาถึงการปรับพื้นที่ว่า อยู่ในระดับใด รวมถึงการขอคำแนะนำเข้ามา เพื่อให้กระทรวงเป็นพี่เลี้ยงในช่วงของการปรับเปลี่ยนระบบการปรับค่าตอบแทน

ส่วนกรณีข้อเสนอของเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน 7จังหวัดภาคใต้ ที่เสนอให้กระทรวงนำรูปแบบ 1 กระทรวง 2 ระบบไปใช้ คือให้โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไปใช้ระบบค่าตอบแทนแบบ P4P ส่วนโรงพยาบาลชุมชนให้ใช้ค่าตอบแทนแบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายส่วนจะทำค่าตอบแทนแบบ P4P หรือไม่นั้น ขอให้เป็นความสมัครใจของโรงพยาบาลชุมชนแต่ละแห่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินการเดินหน้าไปแล้ว ทุกโรงพยาบาลควรปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันจะดีกว่า เช่น การจ่ายค่าตอบแทนแบบใหม่ ก็ไม่ใช่การตัดสิทธิค่าตอบแทนแบบเดิม แต่จะเพิ่ม P4P เข้าไปด้วย ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการได้รับประโยชน์อย่างครบวงจร และในอนาคต คาดหวังให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นต้นแบบ ด้านการจ่ายค่าตอบแทนให้กับหน่วยงานราชการต่างๆ นำไปใช้ เพื่อให้เห็นว่าการจ่ายค่าตอบแทนแบบ P4P ทำให้เกิดความเป็นธรรม
 


กลับขึ้นด้านบน