"ศันสนีย์" เรียกร้องทุกฝ่าย "เห็นใจ" นายกฯ หลังถูกวิจารณ์ กรณีปาฐกถาที่มองโกเลีย

"ศันสนีย์" เรียกร้องทุกฝ่าย "เห็นใจ" นายกฯ หลังถูกวิจารณ์ กรณีปาฐกถาที่มองโกเลีย

"ศันสนีย์" เรียกร้องทุกฝ่าย "เห็นใจ" นายกฯ หลังถูกวิจารณ์ กรณีปาฐกถาที่มองโกเลีย

รูปข่าว : "ศันสนีย์" เรียกร้องทุกฝ่าย "เห็นใจ" นายกฯ หลังถูกวิจารณ์ กรณีปาฐกถาที่มองโกเลีย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเห็นใจนายกรัฐมนตรี หลังถูกวิจารณ์อย่างหนัก กรณีกล่าวปาฐกถาที่มองโกเลีย

น.ส.ศันสนีย์ นาคพงศ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลงานด้านสตรี เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเห็นใจนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้หญิงที่ทำงานให้บ้านเมืองด้วยความเสียสละ กรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์การกล่าวปาฐกถา ที่ประเทศมองโกเลีย

ส่วนมติคณะรัฐมนตรีที่ปรับเปลี่ยนตำแหน่ง นายธีระพงษ์ โสดาศรี จากอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ไปเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ ก็เพื่อความเหมาะสมกับการบริหารงานกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งการทำงานร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทน


กลับขึ้นด้านบน