สัมผัสกลิ่นอาย"ไทเลย" ในนิทรรศการ "ศิลปศึกษาแห่งแดนศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมไทเลย”

สัมผัสกลิ่นอาย"ไทเลย" ในนิทรรศการ "ศิลปศึกษาแห่งแดนศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมไทเลย”

สัมผัสกลิ่นอาย"ไทเลย" ในนิทรรศการ "ศิลปศึกษาแห่งแดนศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมไทเลย”

รูปข่าว : สัมผัสกลิ่นอาย"ไทเลย" ในนิทรรศการ "ศิลปศึกษาแห่งแดนศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมไทเลย”

สัมผัสกลิ่นอาย คณาจารย์และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นำเสนอในรูปแบบภาพวาด ภาพถ่าย สื่อประสม เพื่อสะท้อนและสร้างการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมถิ่นเมืองเลย

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย นำเสนอในรูปแบบภาพวาด ภาพถ่าย สื่อประสม เพื่อสะท้อนและสร้างการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมถิ่นเมืองเลย เพื่อให้ผู้ที่สนใจร่วมสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทเลย ในนิทรรศการ "ศิลปศึกษาแห่งแดนศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมไทเลย” โดยที่ยังคงเอกลักษณ์ ความสวยงาม ตามแบบฉบับของท้องถิ่น

นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเรื่อง "การออกแบบลวดลายทางวัฒนธรรมบนหน้ากากผีตาโขน" เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการออกแบบลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของผีตาโขน พิธีเปิดในวันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2556 เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรม ม.ขอนแก่น สำหรับนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 3-17 พฤษภาคม 2556 เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 - 19.00 น.


แท็ก

กลับขึ้นด้านบน