องค์กรสื่อออกแถลงการณ์เรียกร้องสื่อตระหนัก"เสรีภาพ-ความรับผิดชอบ"

องค์กรสื่อออกแถลงการณ์เรียกร้องสื่อตระหนัก"เสรีภาพ-ความรับผิดชอบ"

องค์กรสื่อออกแถลงการณ์เรียกร้องสื่อตระหนัก"เสรีภาพ-ความรับผิดชอบ"

รูปข่าว : องค์กรสื่อออกแถลงการณ์เรียกร้องสื่อตระหนัก"เสรีภาพ-ความรับผิดชอบ"

องค์กรสื่อออกแถลงการณ์เรียกร้องสื่อตระหนัก เนื่องในวันสื่อมวลชนโลก วันนี้ (3 พ.ค.) องค์กรสื่อร่วมกันออกแถลงการณ์เรื่องเสรีภาพ ที่ไม่คุกคาม เรียกร้องสื่อมวลชนแสดงความรับผิดชอบในการนำเสอนข่าว บนเสรีภาพที่มีอยู่ ท่ามกลางยุคการหลอมรวมเทคโนโลยีหลากหลาย ขณะเดียวกัน ก็เห็นว่า ปรากฎการณ์ม็อบไล่ ชัย ราชวัตร คอลัมนิสต์ชื่อดังนั้น เป็นเสรีภาพทั้งของฝั่งผู้ไม่เห็นด้วยและผู้เขียนบทความ

แม้เฟสบุ๊คจะเป็นช่องทาง ที่คอลัมนิสต์ชื่อดัง ชัย ราชวัตร เลือกใช้ในการแสดงท่าที เกี่ยวกับการไปพูดเกี่ยวกับประเทศไทยในเวทีโลกของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แต่นักวิชาการและคนในวิชาชีพสื่อหลายคน มองว่า เป็นสิทธิเสรีภาพของผู้เขียน และผู้ที่ไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์แสดงออกด้วยการประท้วง รวมทั้งเห็นว่า การแสดงความเห็นของสื่อมวลชน มีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ และนำไปสู่สันติภาพหรือไม่

 
ขณะที่วันนี้ (3 พ.ค.) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมสิทธิเสรีภาพสื่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และองค์การยูเนสโก้ จัดกิจกรรมในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก หรือ เวิร์ล เพรส ฟรีด้อม เดย์ โดยเห็นว่าปัจจุบันมีสื่อเกิดขึ้นจำนวนมากเพื่อรายงานข่าว ความคิดเห็น หรือจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง ส่งผลให้สื่อมวลชนถูกสังคมตั้งคำถามถึงการใช้เสรีภาพและความเป็นกลาง ท่ามกลางความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
 
นอกจากนี้ยังออกแถลงการณ์เรียกร้องสื่อมวลชนตระหนักถึงเสรีภาพ และความรับผิดชอบภายใต้กรอบจริยธรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อให้สังคมออกจากความขัดแย้ง แตกแยกอย่างสันติและในสถานการณ์แห่งความขัดแย้งทางการเมือง สื่อย่อมมีเสรีภาพในการแสวงหาข่าวสารเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต้องไม่ถูกขัดขวาง หรือถูกแทรกแซงจากอำนาจรัฐและอำนาจทุน รวมทั้งกลุ่มการเมืองและกลุ่มอิทธิพลใดๆ
 
นอกจากนี้ ยังขอให้คณะกรรมการ กสทช. ยุติ และทบทวนการบิดเบือนเจตนารมณ์ในการปฏิรูปสื่อ วิทยุ และโทรทัศน์ โดยให้กระจายคลื่นความถี่ในการครอบครองของรัฐ ไปสู่สาธารณะชน อย่างเปิดเผยและเป็นธรรม
 


กลับขึ้นด้านบน