“โคทม” เสนอเปิดเวทีสาธารณะหาข้อยุติสังคมขัดแย้ง

“โคทม” เสนอเปิดเวทีสาธารณะหาข้อยุติสังคมขัดแย้ง

“โคทม” เสนอเปิดเวทีสาธารณะหาข้อยุติสังคมขัดแย้ง

รูปข่าว : “โคทม” เสนอเปิดเวทีสาธารณะหาข้อยุติสังคมขัดแย้ง

“โคทม” เสนอเปิดเวทีสาธารณะหาข้อยุติสังคมขัดแย้ง ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เสนอประเด็นให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างระบบคุณค่าเพื่อการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเห็นต่าง เพื่อสร้างสังคมสันติ โดยการเปิดเวทีถกแถลงสาธารณะร่วมหารือ 4 ประเด็นที่มีผลกระทบต่อสังคม

นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวหลังการเดินหน้าขับเคลื่อนแนวทางการสร้างความปรองดอง ตามโครงการประชุมเวทีสันติประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี 2555 ว่า ขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลไว้ครบถ้วนแล้วใน 4 ประเด็น ที่จะนำมาเปิดเวทีสาธารณะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ความขัดแย้งยุติ ประกอบด้วย ระบอบประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและคุณธรรม สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคุณค่าที่ประชาชนมีร่วมกัน และรักษาไว้ให้ยั่งยืนภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

นายโคทม ยังย้ำถึงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมทั้งกฎหมายปรองดองและนิรโทษกรรมว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรายมาตรา ตามที่สมาชิกรัฐสภากำลังผลักดันอยู่ในขณะนี้ ส่วน พ.ร.บ.ปรองดอง และนิรโทษกรรม ควรให้ความสำคัญกับกระบวนการที่คนส่วนใหญ่ยอมรับมากกว่าการบีบบังคับด้วยกฎหมาย


กลับขึ้นด้านบน