ภัยแล้งส่งผลกระทบนาข้าวขาดน้ำกว่า 15,000 ไร่ จ.เชียงราย

ภัยแล้งส่งผลกระทบนาข้าวขาดน้ำกว่า 15,000 ไร่ จ.เชียงราย

ภัยแล้งส่งผลกระทบนาข้าวขาดน้ำกว่า 15,000 ไร่ จ.เชียงราย

รูปข่าว : ภัยแล้งส่งผลกระทบนาข้าวขาดน้ำกว่า 15,000 ไร่ จ.เชียงราย

ภัยแล้งส่งผลกระทบนาข้าวขาดน้ำกว่า 15,000 ไร่ จ.เชียงราย หลายจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง และสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา และพื้นที่ภาคเหนือ

เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 15 เชียงราย นำเครื่องสูบน้ำระยะไกล ติดตั้งและสูบน้ำส่งน้ำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกข้าวนาปรัง ในตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน เพราะนาข้าวกว่า 15,000 ไร่กำลังขาดน้ำ คาดว่า ใช้ เวลาสูบประมาณ 7 วัน จึงจะมีน้ำเพียงพอในการหล่อเลี้ยงต้นข้าวไม่ให้แห้งตาย

 
ภัยแล้งในจังหวัดตาก ทำให้ไร่แตงกวา ในตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ แห้งตายจำนวนมาก โดยเกษตรกร ระบุว่า ปีนี้ (56) ภัยแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปีที่ผ่านมา
 
ที่จังหวัดพิจิตรภัยแล้งที่ขยายวงกว้าง ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร นำพันธุ์กล้าผักที่ใช้น้ำน้อย แจกจ่ายให้กับชาวบ้านเพื่อปลูกไว้รับประทาน และลดค่าใช้จ่ายในช่วงหน้าแล้ง เช่น พริก มะเขือ และ มะละกอ
 
ส่วนพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะที่อ่างทอง ลำคลองสาขาต่างๆน้ำแห้งขอด เช่น คลองบางแก้ว ซึ่งไหลผ่านเมือง จังหวัดอ่างทอง ลงไปยังอำเภอมหาราช และอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางกว่า 50 กิโลเมตร ประสบปัญหาแห้งขอดมากว่า 3 เดือนแล้ว เพราะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาลดลง ทำให้ไม่มีน้ำไหลเข้าคลอง เกษตรกรหลายพันคนใน 2 จังหวัดได้รับผลกระทบอย่างหนัก


กลับขึ้นด้านบน