สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล

รูปข่าว : สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล

สมเด็จพระบรมฯ เสด็จฯพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพระราชพิธีฉัตรมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชพิธีฉัตรมงคล

เมื่อเวลา 10.35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง ในการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา โดยเสด็จในโอกาสนี้ด้วย

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา สมเด็จพระราชาคณะถวายศีล พระสงฆ์ถวายพระพร ทรงประเคนจตุปัจจัยแทนเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ และพระราชาคณะ จำนวน 20 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายพระอดิเรก ถวายพระพรลา

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่หน้าพระแท่นนพปฎลเศวตรฉัตร ซึ่งประดิษฐานเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเทียนสมโภชนพปฎลมหาเศวตฉัตรสิริราชกกุธภัณฑ์แล้ว พราหมณ์เจิมนพปฎลมหาเศวตฉัตร โหรผูกผ้าสีชมพู ทรงพระสุหร่ายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ที่พระแท่นนพปฎลมหาเศวตฉัตร

วันฉัตรมงคล เป็นวันรำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ราชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

โดยในวันนี้ (5พ.ค.2556) สำนักพระราชวังได้เปิดปราสาทพระเทพบิดรให้ประชาชนได้ถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ตั้งแต่เวลา08.00-17.00 FREE น.


กลับขึ้นด้านบน