อสส.เผยงานวิจัยคดีรุนแรงใต้ 8 ปี เกือบ 8,000 คดี

อสส.เผยงานวิจัยคดีรุนแรงใต้ 8 ปี เกือบ 8,000 คดี

อสส.เผยงานวิจัยคดีรุนแรงใต้ 8 ปี เกือบ 8,000 คดี

รูปข่าว : อสส.เผยงานวิจัยคดีรุนแรงใต้ 8 ปี เกือบ 8,000 คดี

อสส.เผยงานวิจัยคดีรุนแรงใต้ 8 ปี เกือบ 8,000 คดี สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยผลการวิจัย "ประสิทธิภาพของรัฐในการดำเนินคดีความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน : ศึกษากรณี 4 จังหวัดชายแดนใต้" พบว่า 8 ปีที่ผ่านมา มีจำนวน และประเภทของคดีความมั่นคงเกือบ 8,000 คดี แต่มีคดีถึงศาลฎีกา และมีคำพิพากษาเพียง 31 คดี

สำนักงานอัยการสูงสุดเปิดเผยผลการวิจัย หัวข้อประสิทธิภาพของรัฐในการดำเนินคดีความมั่นคงกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน : ศึกษากรณี 4 จังหวัดชายแดนใต้" พบว่าจำนวน และประเภทของคดีความมั่นคงตั้งแต่เริ่มปี 2547 - เดือนกรกฎาคม 2555 ทั้งหมด 7,918 คดี สามารถส่งสำนวนคดีถึงสำนักงานอัยการจังหวัด 6 แห่ง รวม 4,686 คดี เป็นคดีที่ปรากฏตัวผู้ต้องหาส่งตัวมาด้วย 1,394 คดี ซึ่งอัยการพิจารณาสั่งฟ้องเพียง 907 คดี

แบ่งเป็นคดีที่ศาลชั้นต้น พิพากษาลงโทษทุกข้อหา 206 คดี ลงโทษบางข้อหา 108 คดี ยกฟ้องทุกข้อหา 439 คดี อื่นๆ 154 คดี ขณะที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษา 187 คดี และศาลฎีกามีคำพิพากษา 31 คดี ซึ่งมีทั้งคำพิพากษาที่ยืนตามศาลอุทธรณ์ ยกฟ้อง กลับคำพิพากษา แก้คำพิพากษา และสั่งจำหน่ายคดี

นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด กล่าวว่า ปัญหาที่สำคัญในคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือเรื่องของพยานบุคคลที่ค่อนข้างหาได้ยาก ดังนั้น ต้องอาศัยหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตรวจพิสูจน์ในที่เกิดเหตุว่าเชื่อมโยงหรือตรงกับใคร ที่มาของกระสุนปืนมาจากปืนกระบอกไหน และครอบครองโดยใคร


กลับขึ้นด้านบน