ผู้ประกอบการจ.นครสวรรค์ ปรับตัวรับมือค่าเงินบาทแข็งค่า

ผู้ประกอบการจ.นครสวรรค์ ปรับตัวรับมือค่าเงินบาทแข็งค่า

ผู้ประกอบการจ.นครสวรรค์ ปรับตัวรับมือค่าเงินบาทแข็งค่า

รูปข่าว : ผู้ประกอบการจ.นครสวรรค์ ปรับตัวรับมือค่าเงินบาทแข็งค่า

ผู้ประกอบการจ.นครสวรรค์ ปรับตัวรับมือค่าเงินบาทแข็งค่า การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าเงินบาท ส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการในจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากขณะนี้พ่อค้างดสั่งสินค้าลงทำให้ผู้ผลิตขาดรายได้ ขณะที่บางรายเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาผลิตแทนคนเพื่อลดต้นทุน เพื่อความอยู่รอด

ผลกระทบจากปัญหาเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่อง ทำให้ชมรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ต้องลดปริมาณการผลิตเครื่องปั้นดินเผาให้น้อยลง ซึ่งกลุ่มพ่อค้าคนกลางไม่ยอมสั่งสินค้า ทำให้ชาวบ้านที่ผลิตได้รับความเดือดร้อน ไม่มีรายได้เลี้ยงครอบครัว

ส่วนเจ้าของโรงงานผลิตลำโพง ในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงวันละ 300 บาทตามนโยบายของรัฐบาล และค่าเงินบาทแข็งตัวทำให้เดือดร้อนมากขึ้น จึงอาจเตรียมนำเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่แรงงานคน เพื่อลดต้นทุนในการผลิตและประคองธุรกิจให้อยู่รอด

ข้อมูลของหอการค้ากลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 ระบุว่า จังหวัดนครสวรรค์มีผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี จำนวนกว่า 3,000 ราย ปัญหาค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นต่อเนื่องทำให้ทุกรายได้รับผลกระทบมาก  ซึ่งผู้ประกอบการจะทยอยปรับลดพนักงาน หรืออาจต้องปิดกิจการลงในไม่ช้านี้ จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทอย่างเร่งด่วน  ขณะเดียวกันหากแก้ไขปัญหาค่าเงินบาทไม่ได้ รัฐควรลดราคาสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลง เพื่อที่ให้ผู้ประกอบการมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น


กลับขึ้นด้านบน