ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่

ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่

ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่

รูปข่าว : ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่

ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อหลายพื้นที่ ชาวนาในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร แห่นางแมวขอฝน หลังภาวะภัยแล้งที่ขยายวงกว้างอาจทำให้นาข้าวที่เริ่มเพาะปลูกเสียหาย

ชาวบ้านตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร รวมตัวกันแห่นางแมวขอฝน เนื่องจากภาวะภัยแล้ง ที่ขยายวงกว้าง ทำให้นาข้าวที่เริ่มเพาะปลูกเสียหาย และจะส่งผลให้เก็บเกี่ยวในช่วงหน้าน้ำหลากไม่ทัน

ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เร่งขุดลอกร่องน้ำ ในตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร เพื่อนำน้ำจากบึงบอระเพ็ด ส่งไปพื้นที่ สำหรับเป็นแหล่งน้ำดิบ ผลิตน้ำประปา หลังบ่อน้ำบาดาลแห้งขอด ชาวบ้านกว่า 500 ครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างหนัก

กรมชลประทานเริ่มจ่ายน้ำเจ้าสู่ระบบให้ชาวนาในเขตอำเภอเมืองอ่างทอง   ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2556  ทำให้ต่างคนต่างเร่งสูบน้ำ เข้าสู่ลำรางสาธารณะเพื่อเก็บกักไว้ใช้ ล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังเติบโต ส่งผลให้ชาวนา ในตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก ซึ่งเป็นพื้นที่ปลายน้ำของชลประทาน ที่น้ำไปไม่ถึงและประสบกับปัญหาภัยแล้ง

 


กลับขึ้นด้านบน