"พีมูฟ" เตรียมชุมนุมยืดเยื้อ หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหา

"พีมูฟ" เตรียมชุมนุมยืดเยื้อ หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหา

"พีมูฟ" เตรียมชุมนุมยืดเยื้อ หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหา

รูปข่าว : "พีมูฟ" เตรียมชุมนุมยืดเยื้อ หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ปัญหา

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจากทั่วประเทศ เตรียมยื่นหนังสือให้นายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.2556) เพื่อทวงถามสัญญาที่เคยตกลงกันไว้ รวมถึงจะเร่งรัดให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แม้ที่ผ่านมารัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการถึง 10 คณะ เพื่อมาแก้ไขปัญหา แต่ผ่าน 2 ปีไม่มีการดำเนินการใด ๆ ทั้งที่บางเรื่องสามารถดำเนินการได้ทันที

ชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่รวมตัวกันชื่อว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ ได้ชุมนุมที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล

เพื่อทวงถามข้อเรียกร้องจากรัฐบาลที่เคยตกลงไว้ก่อนหน้านี้ และเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหา หลัง 2 ปีที่ผ่านมา ไม่มีความคืบหน้า และไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม

นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม เปิดเผยว่า ในวันพรุ่งนี้ (7 พ.ค.2556) ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ตัวแทนเครือข่าย จะยื่นหนังสือต่อนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงถึงกรณีที่การออกมาเคลื่อนไหว

และขอให้นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการแก้ปัญหา ตามข้อตกลงที่เคยเจรจาไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมา คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ทั้ง 10 คณะ ที่แต่งตั้งขึ้นมาไม่มีการแก้ปัญหา

นอกจากนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบร่วมกันเขียนจดหมายร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ถูกคุกคาม และจับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีด้วย

โดยจะรอฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 3 วัน หากไม่ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจ จะชุมนุมยืดเยื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไข แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นปัญหาระดับนโยบาย ที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา เช่น นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน

กลุ่มที่ 2 ปัญหาที่ได้ข้อยุติแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไป เช่น เขื่อนปากมูล การดำเนินการจัดซื้อที่ดินพื้นที่นำร่อง ธนาคารที่ดิน การออกเลขที่และทะเบียนบ้านให้กับชุมชนเมือง

กลุ่มสุดท้าย การที่อนุกรรมการไม่ทำหน้าที่เพื่อแก้ปัญหา แบ่งเป็นอนุกรรมการที่ยังไม่มีการประชุมเลย เช่น อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์ และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รวมทั้งอนุกรรมการที่ดำเนินการล่าช้า และไม่สามารถแก้ปัญหาได้ เช่น อนุกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล อนุกรรมการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินฯ
 


กลับขึ้นด้านบน