แพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตโยกย้ายงบสนับสนุนองค์การเภสัชกรรม

แพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตโยกย้ายงบสนับสนุนองค์การเภสัชกรรม

แพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตโยกย้ายงบสนับสนุนองค์การเภสัชกรรม

รูปข่าว : แพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตโยกย้ายงบสนับสนุนองค์การเภสัชกรรม

แพทย์ชนบทตั้งข้อสังเกตโยกย้ายงบสนับสนุนองค์การเภสัชกรรม ชมรมแพทย์ชนบท ตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากล กรณีมีข้อมูลอ้างว่า กระทรวงสาธารณสุขสั่งโยกงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ จากองค์การเภสัชกรรม จำนวน 75 ล้านบาท ที่ต้องจัดสรรให้กับโรงพยาบาล และสั่งซื้อยาตามโครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. บริหารจัดการ

อดีตประธานชมรมแพทย์ชนบท เปิดเผยว่า โครงการพิเศษของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.จะดำเนินการสั่งซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้ผู้ป่วย 2 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ป่วยวัณโรคปอด เข้าถึงยาที่มีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการสำรองยาเกินความจำเป็นของโรงพยาบาล

ตามระเบียบแล้วองค์การเภสัชกรรม ต้องกันงบประมาณตามสัดส่วนการสั่งซื้อยา ของแต่ละโรงพยาบาล ประมาณ 75 ล้านบาท เพื่อจัดสรรคืนให้กับโรงพยาบาลต่างๆ ในรูปแบบเงินสนับสนุนกิจกรรมภาครัฐ

อาทิ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ สาธารณะประโยชน์ โดยให้โรงพยาบาล เขียนโครงการเสนอมายังองค์การเภสัชกรรมพิจารณาให้งบประมาณ

แต่กลับพบว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข ทำหนังสือไปองค์การเภสัชกรรม ของบประมาณส่วนนี้มาบริหารจัดการเอง จึงตั้งข้อสังเกตถึงความไม่ชอบมาพากล ในการปรับรูปแบบจัดสรรงบประมาณที่เกิดขึ้น

ด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ไม่ทราบข้อเท็จจริง จึงขอตรวจสอบให้มีความชัดเจน
ซึ่งการบริหารจัดการงบประมาณ เป็นขององค์การเภสัชกรรม ที่โรงพยาบาลสามารถเขียนโครงการมาขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อทำกิจกรรมได้ โดยยืนยันไม่มีการโยกงบประมาณมาไว้ที่ส่วนกลางแน่นอน


กลับขึ้นด้านบน