“พีมูฟ” เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้ ทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้

“พีมูฟ” เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้ ทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้

“พีมูฟ” เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้ ทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้

รูปข่าว : “พีมูฟ” เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้ ทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้

“พีมูฟ” เตรียมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้ ทวงสัญญาที่รัฐบาลเคยให้ไว้ แม้ที่ผ่านมา รัฐบาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการฯและตั้งคณะอนุกรรมการถึง 10 คณะ เพื่อมาแก้ไขปัญหา ตามข้อเรียกร้องของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม แต่จนถึงขณะนี้ผ่านไปแล้ว 2 ปี ยังไม่มีการดำเนินการแต่อย่างใด ทำให้ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมจากทั่วประเทศ เตรียมยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในวันนี้ เพื่อทวงถามสัญญาที่เคยตกลงกันไว้รวมถึงจะเร่งรัดให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

ชาวบ้านจากเครือข่ายต่างๆ ทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากปัญหาต่างๆ ที่รวมตัวกันโดยใช้ชื่อว่า ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ พีมูฟ เตรียมยื่นหนังสือถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อทวงถามข้อเรียกร้องจากรัฐบาลที่เคยตกลงไว้ก่อนหน้านี้ และเร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหา หลังจาก 2 ปีที่ผ่านมา ยังไม่มีความคืบหน้า และไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม

นายประยงค์ ดอกลำไย ที่ปรึกษาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ระบุว่า ในวันนี้ (7 พ.ค.) ตัวแทนเครือข่าย จะยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อชี้แจงถึงการออกมาเคลื่อนไหว และขอให้นายกรัฐมนตรี นั่งเป็นประธานการประชุม เพื่อกำหนดกรอบ และแนวทางการแก้ปัญหาตามข้อตกลงที่เคยเจรจาไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อเร่งรัดให้เกิดเป็นรูปธรรม เนื่องจากที่ผ่านมา คณะกรรมการ และอนุกรรมการ ทั้ง 10 คณะ ที่แต่งตั้งขึ้นมา ยังไม่มีการแก้ปัญหาแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ จะร่วมกันเขียนจดหมายร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่ยังถูกคุกคาม และจับกุมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยื่นต่อนายกรัฐมนตรีด้วย โดยจะรอฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งหากไม่ได้รับคำตอบเป็นที่พอใจ จะชุมนุมยืดเยื้อต่อเนื่องเป็นเวลา 1 เดือน

สำหรับปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก เป็นปัญหาระดับนโยบาย ที่รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภา เช่น นโยบายด้านสังคม และคุณภาพชีวิต, นโยบายที่ดิน, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดิน

กลุ่มที่สอง ปัญหาที่ได้ข้อยุติแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการต่อไป เช่น เขื่อนปากมูล, การดำเนินการจัดซื้อที่ดินพื้นที่นำร่อง, ธนาคารที่ดิน, การออกเลขที่ และทะเบียนบ้านให้กับชุมชนเมือง

กลุ่มสุดท้าย อนุกรรมการ ไม่ทำหน้าที่เพื่อแก้ปัญหา แบ่งเป็นอนุกรรมการที่ยังไม่มีการประชุมเลย อาทิ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณะประโยชน์และที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอนุกรรมการที่ดำเนินการล่าช้าและไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาทิ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล อนุกรรมการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ อนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินฯ


กลับขึ้นด้านบน