ชาวสวนยางสงขลาร้องนายกฯ ปลดรมว.เกษตรฯ หลังแก้ปัญหาราคายางล้มเหลว

ชาวสวนยางสงขลาร้องนายกฯ ปลดรมว.เกษตรฯ หลังแก้ปัญหาราคายางล้มเหลว

ชาวสวนยางสงขลาร้องนายกฯ ปลดรมว.เกษตรฯ หลังแก้ปัญหาราคายางล้มเหลว

รูปข่าว : ชาวสวนยางสงขลาร้องนายกฯ ปลดรมว.เกษตรฯ หลังแก้ปัญหาราคายางล้มเหลว

ชาวสวนยางสงขลาร้องนายกฯ ปลดรมว.เกษตรฯ หลังแก้ปัญหาราคายางล้มเหลว ตัวแทนเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางจ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยเรียกร้องปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีรับผิดชอบ และให้นายกรัฐมนตรีลงมากำกับดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเอง

ตัวแทนเครือข่ายชาวสวนยาง จ.สงขลา เข้ายื่นหนังสือถึงนายกฤษฎา บุญราช ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ผ่านไปยังน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้เร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ที่ขณะนี้ราคารับซื้อเหลือเพียงกิโลกรัมละไม่เกิน 70 บาท ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะใช้งบประมาณ 45,000 ล้านบาท แทรกแซงราคายางพารา แต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้

โดยกลุ่มเครือข่ายชาวสวนยางเรียกร้องให้ปลดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแลเรื่องนี้ โดยให้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานแก้ปัญหาราคายางพาราด้วยตัวเอง เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา ให้มีราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 120 บาท

น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ในวันที่ 9 พฤษภาคมนี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดปาล์มน้ำมัน เพื่อพิจารณาว่า จะมีการแทรกแซงราคาผลปาล์มครั้งที่ 2 หลังจากที่มีเกษตรกรร้องเรียนราคาผลปาล์มตกต่ำ โดยให้แทรกแซงที่กิโลกรัมละ 4 บาท ซึ่งคาดว่า การประชุมดังกล่าว อาจจะพิจารณาเข้าแทรกแซงรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบอีก 50,000 ตัน จากกรอบเดิมที่รัฐบาลอนุมัติไว้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการรับซื้อไปแล้ว 50,000 ตัน


กลับขึ้นด้านบน