องค์กรท้องถิ่นสระแก้วเตรียมบุกทำเนียบเรียกร้องการจัดสรรเงินท้องถิ่น

องค์กรท้องถิ่นสระแก้วเตรียมบุกทำเนียบเรียกร้องการจัดสรรเงินท้องถิ่น

องค์กรท้องถิ่นสระแก้วเตรียมบุกทำเนียบเรียกร้องการจัดสรรเงินท้องถิ่น

รูปข่าว : องค์กรท้องถิ่นสระแก้วเตรียมบุกทำเนียบเรียกร้องการจัดสรรเงินท้องถิ่น

องค์กรท้องถิ่นสระแก้วเตรียมบุกทำเนียบเรียกร้องการจัดสรรเงินท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น ในจังหวัดสระแก้ว หารือในการเรียกร้องรัฐบาล จัดสรรเงินมาให้ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2557 เพราะงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ที่จะให้บริการสาธารณะตามนโยบายของรัฐบาล โดยทั้ง 3 องค์กรมีมติจะไปยื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้

นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายให้องค์กรท้องถิ่น เป็นผู้จัดการ โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และโครงการ อสม.เชิงรุก ทำให้การบริหารงบประมาณของท้องถิ่น ค่อนข้างยุ่งยาก ซึ่งสิ่งเหล่านี้รัฐบาลควรให้เจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ไม่ควรมาตั้งงบไว้ที่หมวดเงินท้องถิ่น เพราะจะทำให้งบท้องถิ่นมากขึ้น แต่จำนวนเงินจริงได้มาเพียงเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการให้บริการกิจการสาธารณะ กับประชาชนในท้องถิ่น

นายวันชัย นารีรักษ์ นายกเทศมนตรีเมืองวังน้ำเย็น กล่าวว่า องค์กรท้องถิ่นจำเป็นต้องออกมาเรียกร้อง ของบประมาณเพิ่มไม่เช่นนั้นเทศบาล อบต. จะอยู่ไม่ได้ หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไข ก็จะเพิ่มความรุนแรงในการเรียกร้อง ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบที่จะเคลื่อนไหวรวมตัวกัน ซึ่งนายกเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งจังหวัด จะแต่งเครื่องแบบนัดรวมพล ที่หน้าทำเนียบในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ หากไม่ได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี ก็จะนัดรวมตัวนำชาวบ้านทั้งหมด ไปชุมนุมยืดเยื้อพักแรมที่หน้าทำเนียบต่อไป


กลับขึ้นด้านบน