กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพคนเร่ร่อน สนามหลวง

กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพคนเร่ร่อน สนามหลวง

กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพคนเร่ร่อน สนามหลวง

รูปข่าว : กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพคนเร่ร่อน สนามหลวง

กทม.จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพคนเร่ร่อน สนามหลวง กรุงเทพมหานคร จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพ และคัดกรองช่วยเหลือคนไร้ที่พักพิง บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งเป็นแผนเริ่มต้นแก้ปัญหาคนเร่ร่อน

หน่วยบริการตรวจสุขภาพ กรุงเทพมหานคร ตั้งเต้นท์ให้บริการตรวจสุขภาพกับคนเร่ร่อนไร้ที่พักพิง บริเวณท้องสนามหลวง และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งโครงการบ้านอิ่มใจ ศูนย์คัดกรอง และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ที่สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร จัดบริการ คัดกรอง ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาคนไร้บ้าน หรือบุคคลเดือดร้อนไร้ที่พึ่ง มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งบ้านอิ่มใจ จะให้บริการอาหารที่พัก พร้อมบริการฝึกอาชีพต่างๆ

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงดำเนินการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อนในกรุงเทพมหานคร จะเริ่มจากการคัดกรองตรวจสุขภาพให้ผู้ไร้ที่อยู่อาศัย ซึ่งพบผู้มีอาการวัณโรคระยะแพร่เชื้อ 3 คน โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามดูแลเฝ้าระวังบุคคลกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ ส่วนผู้ไร้ที่พักพิงที่สมัครใจจะจัดเข้าสู่ที่พักบ้านพักอิ่มใจ บริเวณแยกแม้นศรี ซึ่งสามารถรองรับได้ถึง 200 คน

โดยกรุงเทพมหานครกำหนดแผนแก้ปัญหาคนเร่ร่อน ต่อจากการจัดระเบียบหาบเร่ แผงลอยแล้ว โดยเฉพาะบริเวณย่านคลองหลอด ที่ไม่อนุญาตผู้ค้าตั้งแผงลอยในช่วงเวลากลางวัน แต่ให้ตั้งแผงค้าได้ในช่วงเวลาตั้งแต่ 19.00-03.00 น. ซึ่งผู้ค้าจะต้องเก็บสิ่งของ และจัดขยะมูลฝอยให้เรียบร้อย


กลับขึ้นด้านบน