อปท. ชุมนุมกดดันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณบริหารท้องถิ่นเพิ่ม

อปท. ชุมนุมกดดันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณบริหารท้องถิ่นเพิ่ม

อปท. ชุมนุมกดดันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณบริหารท้องถิ่นเพิ่ม

รูปข่าว : อปท. ชุมนุมกดดันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณบริหารท้องถิ่นเพิ่ม

อปท. ชุมนุมกดดันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณบริหารท้องถิ่นเพิ่ม ผู้นำท้องถิ่นในหลายจังหวัดทั่วประเทศ เตรียมเคลื่อนไหวกดดันให้รัฐบาล จัดสรรเงินให้ท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2557 เพิ่ม โดยให้เห็นผลว่างบประมาณบางส่วนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ถูกนำไปใช้ในโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และ อสม. ซึ่งควรจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงที่ดูแล

ผู้นำท้องถิ่นในหลายจังหวัด มีความเคลื่อนไหวในการเรียกร้องให้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนท้องถิ่นอย่างเหมาะสม โดยในจังหวัดสระแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระบุถึง ข้อเรียกร้องที่ต้องการให้รัฐบาล จัดเจ้ากระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ นโยบายที่สั่งให้องค์กรท้องถิ่น เป็นผู้จัดการ โครงการเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และโครงการ อสม.เชิงรุก เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรให้ไม่เพียงพอ

โดยผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น ระบุว่า จำเป็นต้องออกมาเรียกร้องของบประมาณเพิ่ม ไม่เช่นนั้นเทศบาล และ อบต. จะอยู่ไม่ได้ หากรัฐบาลไม่เร่งแก้ไข ก็จะเพิ่มมาตรการในการเรียกร้อง โดยที่ประชุมองค์กรส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว มีมติที่จะเคลื่อนไหวรวมตัวกัน โดยนายกเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งจังหวัด จะแต่งเครื่องแบบนัดรวมพล ที่หน้าทำเนียบในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ หากไม่ได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี ก็จะนัดรวมตัวไปชุมนุมยืดเยื้อพักแรมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่อไป

เช่นเดียวกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่มีการจัดประชุมทบทวนการจัดสรรรายได้ให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร้องขอให้จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล จากปัจจุบันที่มีการจัดสรรให้เพียงร้อยละ 27.50 เบื้องต้นคณะผู้นำท้องถิ่นได้ ยื่นหนังสือผ่านนายถาวร พรหมมีชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เพื่อร้องทุกข์ส่งให้ทางภาครัฐบาลดำเนินการโดยด่วน พร้อมระบุว่า หากไม่มีการดำเนินการจะรวมตัวกันชุมนุมประท้วงต่อไป

ความเคลื่อนไหวในลักษณะเดียวกัน ยังเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอีกหลายจังหวัด ทั้งที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดตาก และจังหวัดระยอง ซึ่งมีคำยืนยันว่า จะมีการจัดการชุมนุมอย่างแน่นอนในวันที่ 14 พฤษภาคม หากไม่มีการดำเนินการตามข้อเรียกร้อง


กลับขึ้นด้านบน