กสท.เผยราคาประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง คาดเริ่มประมูลได้ภายในสิงหาคมนี้

กสท.เผยราคาประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง คาดเริ่มประมูลได้ภายในสิงหาคมนี้

กสท.เผยราคาประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง คาดเริ่มประมูลได้ภายในสิงหาคมนี้

รูปข่าว : กสท.เผยราคาประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง คาดเริ่มประมูลได้ภายในสิงหาคมนี้

กสท.เผยราคาประมูลทีวีดิจิทัล 24 ช่อง คาดเริ่มประมูลได้ภายในสิงหาคมนี้ กสท.เปิดราคาประมูลทีวีดิจิทัลสำหรับช่องบริการธุรกิจ 24 ช่อง โดยเริ่มต้นที่ช่องละ 140 - 1,510 ล้านบาท แยกตามประเภท เบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มประมูลได้ภายในเดือนสิงหาคม ปีนี้

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์(กสท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กสท. มีมติเห็นชอบการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่สำหรับทีวีดิจิทัล ซึ่งเป็นผลการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับช่องบริการธุรกิจจำนวน 24 ช่อง มีมูลค่ารวมทั้งหมด 15,190 ล้านบาท โดยกำหนดราคาขั้นต่ำของมูลค่าคลื่นที่ยอมรับได้เป็นราคาตั้งต้นในการประมูล

สำหรับราคาตั้งต้นในการประมูลช่องวาไรตี้ความละเอียดสูง (HD) เริ่มที่ช่องละ 1,510 ล้านบาท เปิดประมูล 7 ช่อง, ช่องวาไรตี้ความละเอียดมาตรฐาน (SD) เริ่มต้นที่ช่องละ 380 ล้านบาท เปิดประมูล 7 ช่อง, ช่องข่าวสาระ เริ่มต้นที่ช่องละ 220 ล้านบาท เปิดประมูล 7 ช่อง และช่องรายการเด็กและเยาวชน เริ่มต้นช่องละ 140 ล้านบาท เปิดประมูล 3 ช่อง

ทั้งนี้ ราคาตั้งต้นเลือกจากราคาที่ทีมวิจัยคำนวณจากจำนวนผู้เข้าประมูลที่เท่ากับจำนวนช่องที่เปิดประมูล เพื่อไม่ให้มีปัญหาเวลาเปิดประมูลแล้วมีคนเข้าประมูลเท่ากับจำนวนช่องที่เปิดประมูล

อย่างไรก็ตาม วิธีการประมูลจะมีการพิจารณาในการประชุม กสท.ครั้งหน้า เมื่อได้ข้อยุติแล้วจะนำราคาตั้งต้น และวิธีการประมูลเหล่านี้บรรจุไว้ในร่างหลักเกณฑ์การประมูลทีวีดิจิทัล ช่องบริการธุรกิจ แล้วนำเข้าที่ประชุม กสท.ก่อนจะนำเสนอให้ กสทช.พิจารณาแล้วเข้าสู่กระบวนการประชาพิจารณ์ เพื่อให้แก้ไขก่อนเสนอกลับเข้า กสทช.พิจารณาอีกครั้ง แล้วจึงนำลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เบื้องต้น คาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วหลังจากนั้นไม่เกิน 2 เดือนจะเริ่มประกวดการประมูล ซึ่งจะไม่เกินเดือนสิงหาคม 2556

สำหรับมูลค่าจากการประมูลช่องบริการธุรกิจจำนวน 24 ช่อง เมื่อหารเฉลี่ยครัวเรือนในประเทศไทย 22 ล้านครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะได้รับคูปองส่วนลด 690 บาท สำหรับซื้อกล่องแปลงสัญญาณ(set-top-box) หรือเครื่องรับโทรทัศน์ที่สามารถรับชมทีวีดิจิทัลได้


กลับขึ้นด้านบน