นักรัฐศาสตร์ชี้ รัฐฯควรหนุนงบประมาณแก่อปท. หลังผู้นำท้องถิ่นร้องขอเพิ่มงบปี 57

นักรัฐศาสตร์ชี้ รัฐฯควรหนุนงบประมาณแก่อปท. หลังผู้นำท้องถิ่นร้องขอเพิ่มงบปี 57

นักรัฐศาสตร์ชี้ รัฐฯควรหนุนงบประมาณแก่อปท. หลังผู้นำท้องถิ่นร้องขอเพิ่มงบปี 57

รูปข่าว : นักรัฐศาสตร์ชี้ รัฐฯควรหนุนงบประมาณแก่อปท. หลังผู้นำท้องถิ่นร้องขอเพิ่มงบปี 57

นักรัฐศาสตร์ชี้ รัฐฯควรหนุนงบประมาณแก่อปท. หลังผู้นำท้องถิ่นร้องขอเพิ่มงบปี 57 นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ เห็นว่ารัฐบาลมีหน้าที่ต้องสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดำเนินการนโยบายสาธารณะ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลังมีความเคลื่อนไหวจากผู้นำท้องถิ่นกดดันเรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้ท้องถิ่นในปีงบประมาณ 2557 เพิ่ม

การเคลื่อนไหวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรียกร้องให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อการดำเนินการโครงการประโยชน์สาธารณะ อาทิ การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และคนพิการ ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม ซึ่งรศ.ตระกูล มีชัย นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่า แม้ภารกิจการดูแลประชาชนในพื้นที่จะเป็นหน้าที่โดยตรงของท้องถิ่น แต่เป็นภารกิจที่รับมอบโอนมาจากส่วนกลางตามนโยบายกระจายอำนาจ ซึ่งนโยบายสาธารณะเหล่านั้นถูกกำหนดมาจากรัฐบาล ส่งผลกระทบให้ ท้องถิ่นมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น ดังนั้น รัฐบาลก็ต้องให้เงินอุดหนุนต่อท้องถิ่น

โดยข้อเรียกร้องขอให้จัดสรรงบประมาณ ปี 2557 ในอัตราร้อยละ 30 ของรายได้สุทธิของรัฐบาล จากปัจจุบันที่มีการจัดสรรให้เพียงร้อยละ 27.50 คิดเป็นอัตราขอปรับเพิ่มร้อยละ 2.5 นักวิชาการเห็นว่า เป็นข้อเรียกร้องที่เหมาะสม ซึ่งรัฐบาลควรพิจารณาตามเหตุและผล โดยโครงการ หรืองานที่รัฐบาลทำ หากซ้ำซ้อนกับที่ท้องถิ่นทำอยู่ ก็ควรยกทั้งภาระกิจ และ งบประมาณเพื่อการจัดการให้ท้องถิ่นได้ดำเนินการไป

เมื่อวานนี้ (7พ.ค.56) องค์กรส่วนท้องถิ่นหลายจังหวัด อาทิ จ.สระแก้ว, สระบุรี, พระนครศรีอยุธยา, ตาก และระยอง มีการประชุม และกำหนดท่าทีเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการนัดหมายรวมตัวกัน ที่ทำเนียบในวันที่ 14 พฤษภาคมนี้ หากไม่ได้รับการพิจารณาจากนายกรัฐมนตรี ก็จะนัดรวมตัวชุมนุมยืดเยื้อ พักแรมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลต่อไป


กลับขึ้นด้านบน