แม่น้ำยมแห้งขอดยาวกว่า 100 กม. กระทบพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดพิจิตร

แม่น้ำยมแห้งขอดยาวกว่า 100 กม. กระทบพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดพิจิตร

แม่น้ำยมแห้งขอดยาวกว่า 100 กม. กระทบพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดพิจิตร

รูปข่าว : แม่น้ำยมแห้งขอดยาวกว่า 100 กม. กระทบพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดพิจิตร

แม่น้ำยมแห้งขอดยาวกว่า 100 กม. กระทบพื้นที่ 4 อำเภอจังหวัดพิจิตร เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ร้องขอให้เกษตรกรลุ่มแม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำน่านใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนน้ำในพื้นที่ภาคกลาง

แม้จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่ภาคเหนือ แต่สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ ยังคงขยายวงกว้าง โดยเฉพาะแม่น้ำยม ที่บริเวณบ้านวังปลาทู ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ที่ยังคงมีสภาพแห้งขอด เช่นเดียวกับ พื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดพิจิตร คือ อำเภอสามง่าม โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และ โพทะเล ระยะทางกว่า 100 กิโลเมตร ที่อยู่ในสภาพแห้งขอดเช่นกัน

 
ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลก ปริมาณน้ำในเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ในอำเภอวัดโบสถ์ ที่เหลืออยู่เพียง 247 ลูกบาศก์เมตร แม้จะมีปริมาณน้ำกักเก็บ ที่ใช้การได้ร้อยละ 45 แต่ระดับน้ำที่อยู่ต่ำกว่าระดับสปรินเวย์ หรือ ทางระบายน้ำ กว่า 2 เมตร ทำให้เจ้าหน้าที่ ต้องลดการระบายน้ำเหลือประมาณ 5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
 
ขณะที่นายสมหวัง ปานสุขสาร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ขอให้เกษตรกร ลุ่มแม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำน่านใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้เพื่อส่งน้ำไปช่วยเหลือประชาชน ที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ภาคกลางเป็นหลักก่อน


กลับขึ้นด้านบน