ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆลดลง เพื่อให้รัชทายาททรงรับหน้าที่มากขึ้น

ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆลดลง เพื่อให้รัชทายาททรงรับหน้าที่มากขึ้น

ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆลดลง เพื่อให้รัชทายาททรงรับหน้าที่มากขึ้น

รูปข่าว : ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆลดลง เพื่อให้รัชทายาททรงรับหน้าที่มากขึ้น

ควีนอลิซาเบธที่ 2 ทรงตั้งพระทัยปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆลดลง เพื่อให้รัชทายาททรงรับหน้าที่มากขึ้น สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ของอังกฤษ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาประจำปี ซึ่งวาระสำคัญของปีนี้ คือ อังกฤษจะออกกฏหมายหลายฉบับมาจัดระเบียบเกี่ยวกับคนเข้าเมือง

สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ทรงประกอบรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมสภาประจำปีอย่างเป็นทางการ ซึ่งพิธีเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ทรงประทับรถม้าจากพระราชวังบั๊คกิ้งแฮมไปยังพระราชวังเวสมินเตอร์ ซึ่งเป็นอาคารรัฐสภา

พระราชโองการของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 มีใจความว่า "รัฐบาลของข้าพเจ้าจะออกกฏหมายมาปฏิรูประบบคนเข้าเมือง ซึ่งกฏหมายที่จะมีขึ้นนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันว่า ประเทศอังกฤษจะเป็นสถานที่ดึงดูดสำหรับผู้ปารถนาดี แต่ผู้ที่มีเจตนาร้ายอังกฤษก็จะไม่ต้อนรับ" การประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ครั้งนี้มีเจ้าฟ้าชายชาร์ล มกุฏราชกุมารแห่งอังกฤษ เสด็จมาร่วมพิธีด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1996 โดยพระองค์เสด็จมาพร้อมกับพระชายา ซึ่งกรณีนี้ทำให้มีการมองกันว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ที่มีพระชนมายุ 87 ปีกำลังวางมือจากพระราชกรณียกิจต่างๆ แล้วให้รัชทายาท คือเจ้าฟ้าชายชาร์ลได้ปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นในฐานะกษัตริย์องค์ต่อไปของอังกฤษ

โดยสัญญานนี้ก็สอดคล้องกับกรณีที่สำนักพระราชวังบั๊คกิ้งแฮมประกาศเมื่อไม่กี่วันมานี้ว่า สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 จะไม่ไปร่วมประชุมสุดยอดเครือจักรภพที่ศรีลังกาในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี โดยเจ้าฟ้าชายชาร์ลจะเป็นผู้ไปร่วมประชุมแทน


กลับขึ้นด้านบน