กสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

กสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

กสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

รูปข่าว : กสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

กสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ กสทช.ตั้งคณะทำงานตรวจสอบอัตราค่าโทรศัพท์ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ที่ได้ใบอนุญาตจาก กสทช.โดยให้รายงานผลการตรวจสอบทุก 15 วัน

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ได้ส่งหนังสือเรื่องขอให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาต สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ถึงผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จี ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด, บริษัท เรียล ฟิวเจอร์ จำกัด และบริษัท ดีแทค เนทเวอร์ค จำกัด ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดแล้วนั้น

กสทช.ได้แต่งตั้งนายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช.ภารกิจโทรคมนาคม เป็นประธานคณะทำงานติดตามและกำกับดูแลค่าบริการ การประกอบกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่านความถี่ 2.1 กิกะเฮิรตซ์ ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการตรวจสอบ และกำกับดูแลอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขใบอนุญาต และให้รายงานผลการตรวจสอบทุก 15 วัน ต่อเลขาธิการ กสทช. และคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.)

นายฐากร กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวก็เพื่อเป็นการประเมินผลว่าผู้ประกอบการทั้ง 3 บริษัท ที่ได้ใบอนุญาต 3 จี จาก กสทช.ได้มีการลดราคาอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 จีใหม่ลงจากเดิม ในอัตราร้อยละ 15 ตามเงื่อนไขใบอนุญาตจริงหรือไม่ และสำนักงานฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบให้สาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

สำหรับเรื่องนี้ สำนักงาน กสทช. ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนผู้ใช้บริการ ประชาชนต้องได้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม หากประชาชนประสบปัญหาเรื่องอัตราค่าบริการ 3 จี ไม่ลดลงจากเดิมร้อยละ 15 หรือมีปัญหาเรื่องคุณภาพการบริการ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ Call Center สำนักงาน กสทช. 1200 หรือ SMS 1200 หรือ เว็บไซต์สำนักงาน กสทช. www.nbtc.go.th
 


กลับขึ้นด้านบน